Vad vi gör

För dig:

I skolan

Vi erbjuder kunskap och verktyg för ett skapa en trygg och inkluderande skola där alla har möjlighet att nå sin fulla potential.

Läs mer
Fotbollslag håller om varandra

I idrottsförening

Vi erbjuder kunskap och verktyg för ett skapa en glädjefull och trygg gemenskap i er förening.

Läs mer
Kollegor på en arbetsplats

På företag

Vi erbjuder föreläsningar för att stärka potential, produktivitet och tillsammanskraft.

Läs mer

Hur vi gör det

Vi jobbar med sociala färdigheter för att stärka inkludering och trygghet och därmed öka psykisk hälsa och potential.

Värdegrundshus

Vi stöttar er i ert värdegrundsarbete

Vi hjälper er att flytta värdegrundsarbetet från att vara en hyllvärmare till att bli en konkret och en motiverande del i den dagliga verksamheten. Fler i organisationen kommer på så sätt att aktivt kunna bidra till gemenskap, en bra arbetsmiljö och ökad trygghet. Målet är att stärka individens insikt och vilja att förstå andras förutsättningar och agera mer empatiskt och inkluderande.

SQ och EQ = en stark individ med hög potential!

Att arbeta med sociala och emotionella förmågor (SQ och EQ) har enligt forskning visats leda till de effekter som eftersträvas på många platser i samhället. Mår du bra, gör du bra! Din potential ökar! Därför utbildar Lika Olika i sociala förmågor.

Ditt mående påverkas upp till 60% av andras beteende

Vi påverkar varandra, positivt och negativt, bara genom energin vi sprider i rummet. Vi på Lika Olika nudgar er i en riktning där ni påverkar varandra positivt. Vem vill du vara och vilken energi vill du sprida för dig själv och din omgivning?

Om Lika Olika

101899

Förändringsagenter

92

Städer

4

Länder

Kunskapsbank

Senaste artiklarna

Besök vår kunskapsbank

Lika Olikas nyhetsbrev


Prenumerera på Lika Olikas nyhetsbrev om du vill bredda perspektiven, bli inspirerad, och ta del av aktuell forskning inom psykologi, beteendevetenskap, och sociologi.

Prenumerera här

Vill du vara med och forma sveriges framtid?


Boka möte med oss