Lika Olika


Lika Olika är ett utbildningsföretag som arbetar med företag, skolor, kommuner och föreningar för ökad tolerans och hälsa. Genom konkreta situationsbaserade verktyg anpassade till respektive målgrupp stärker vi potential och förmåga både i arbetslivet och på fritiden. Lika Olika möjliggör därmed individer, grupper, verksamheter och samhällen att nå sin fulla potential.

Lika Olika-metoden är den bas vi arbetar med. Metoden ger insikt, kunskap och verktyg för att individer själva ska kunna ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå.

Här utbildar vi

101899

Förändringsagenter

92

Städer

4

Länder

Lika Olikas kunskapsbank


Besök vår kunskapsbank

Bli inspirerad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera här

Boka en utbildning med oss


Våra utbildningar sammanbinder mångfald med affärsnytta. Alla våra utbildningar innehåller skräddarsydda element särskilt anpassade till er verksamhet.

Kontakta oss