Vad vi gör

För dig:

I skolan

Vi erbjuder kunskap och verktyg för ett skapa en trygg och inkluderande skola där alla har möjlighet att nå sin fulla potential.

Läs mer
Fotbollslag håller om varandra

I idrottsförening

Vi erbjuder kunskap och verktyg för ett skapa en glädjefull och trygg gemenskap i er förening.

Läs mer
Kollegor på en arbetsplats

På företag

Vi erbjuder föreläsningar för att stärka potential, produktivitet och tillsammanskraft.

Läs mer

Hur vi gör det

Vi jobbar med sociala färdigheter för att stärka inkludering och trygghet och därmed öka psykisk hälsa och potential.

Vi stöttar er i ert värdegrundsarbete

Vi hjälper er att flytta värdegrundsarbetet från att vara en hyllvärmare och istället konkretisera och motivera fler i organisationen, att aktivt bidra till gemenskap, arbetsmiljö och ökad trygghet. Målet är att stärka individens insikt och vilja att agera mer empatiskt, inkluderande och att se andra än sig själv.

SQ och EQ = en stark individ med hög potential!

Att arbeta med sociala och emotionella förmågor (SQ och EQ) har enligt forskning visat att det leder till de effekter som eftersträvas på många platser i samhället. Mår man bra gör man bra! Din potential ökar! Därför utbildar Lika Olika i sociala förmågor.

Upp till 60% påverkas du av andra

Vi påverkar varandra, positivt och negativt. Vi nudgar er i en riktning där ni påverkar varandra positivt. Vem vill du vara för dig själv och för andra?

Om Lika Olika

101899

Förändringsagenter

92

Städer

4

Länder

Lika Olikas nyhetsbrev


Prenumerera på Lika Olikas nyhetsbrev om du vill bredda perspektiven, bli inspirerad, och ta del av aktuell forskning inom psykologi, beteendevetenskap, och sociologi.

Prenumerera här

Vill du vara med och forma sveriges framtid?


Boka möte med oss