Annas 4 toleranstips
  • 1. Blinda använder den vita käppen. Den signalerar att man har en synnedsättning och att man käppar sig fram. Ser man någon med en vit käpp, håll undan!
  • 2. Många med synnedsättning har ledarhund. När hunden har selen på sig ska man låta hunden vara. Då arbetar den och stör man kan den tappa sitt fokus. Gosa och klappa inte en ledarhund!
  • 3. När man skriver vanliga mail ska man undvika emojis och bilder. Håll dig kort och tydlig med ren information. Alla PDF-filer är inte tillgängliga för talsyntes.
  • 4. Blinda är som alla andra. Vi är vanliga personer.