I Sverige finns ungefär fem miljoner personer som jobbar. Arbetet och arbetsplatsen är viktiga delar i livet och påverkar hur vi mår. Forskning visar att av arbetande personer i Sverige trivs hela 7 av 10 bra på sina arbetsplatser.

Andelen nöjda skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i Sverige. Jobbar du som barnmorska eller civilingenjör är chansen stor att du är nöjd. Inom dessa yrken är 85 procent i det stora hela nöjda med arbetet. Andra yrken där det finns en stor del nöjda är till exempel chefer för särskilda funktioner, sjukgymnaster och dataspecialister. Är du däremot städare är sannolikheten mindre att du är nöjd med jobbet, knappt 60 procent är nöjda.

Vad det är som spelar roll för att vi ska trivas på våra jobb är olika saker. I Arbetsmiljö-undersökning gjord av SCB finns det flera frågor kring upplevelsen av arbetet. Till exempel visar studien att nöjda i något större utsträckning upplever att de har ett meningsfullt arbete, är nöjda med sina arbetstider och har ett omväxlande arbete.

Värt att tänka på – ju mer meningsfullt vi tycker att det vi sysslar med är, desto bättre mår vi. Vad som är meningsfullt är individuellt.  Vad tycker du är viktigt?
Skriv gärna till oss på Lika Olika och berätta vad som ger mening åt din arbetstid eller vad du önskar att du sysselsatte dig med för att arbetstiden skulle kännas viktigare.

Studien gjordes innan pandemin och avser inte hemarbete, utan arbete på sin fysiska arbetsplats.