Härskartekniker kan ske medvetet eller omedvetet. Det som är gemensamt för de olika beteenden som används för denna typ av härskande är subtila förtryckande metoder för att stärka sin maktposition gentemot andra. 

Det finns fem klassiska härskartekniker som alla borde känna till, både för att själv inte råka använda dem, och så klart – för att kunna uppmärksamma när någon annan gör.

  1. Osynliggörande

Innebär: När någon förminskas genom tystnad eller att uppmärksamheten ägnas åt exempel mobilen i stället för den som pratar. Det kan också  handla om att någon tar åt sig äran av andras förslag eller forskning.

Motstrategi: Synliggör att du har förstått vad som pågår. I lugn ton får du helt enkelt säga att du tar illa upp när du inte får uppmärksamhet när du pratar eller inte får samma gehör för dina idéer etc, som övriga kollegor, kompisar eller familjemedlemmar. Du kan också fråga om beteendet beror på något särskilt, och på det sättet tydliggöra att du är medveten om beteendet.

  1. Förlöjligande

Innebär: Det du säger kan förvandlas till ett löjeväckande skämt. Eller så flyttas fokus från det du säger till din kropp eller ditt utseende. Förlöjligande kan även uttryckas genom stereotypa generaliseringar.

Motstrategi: Fråga rakt ut “Vad är det som är roligt?”. Frågan kan inledas med att upprepa: Du kallade mig nyss för X, hur menar du då? Det kan i bästa fall få den som uttryckte sig olämpligt att tänka efter. Du kan också fråga helt enkelt: Varför säger du så?

  1. Undanhållande av information

Innebär: Vissa informeras men andra inte, medvetet för att trycka ner, eller informellt för att ”spontana” kretsar uppstår där vissa exkluderas och då fråntas möjligheten att påverka. Till exempel vid kaffeautomaten, på aw:n eller vid gemensamma intressen som utförs utanför arbetstid.

Motstrategi: Var uppmärksam på att inte diskussioner förs bara i en ”närmaste krets”. Granska även din egen spontana krets, är den exkluderande? Ibland kan de som drabbas av undanhållande av information behöva ha egna möten för att diskutera, få utrymme att ställa frågor och stötta varandra.

  1. Dubbelbestraffning

Innebär: Hur du än gör duger det inte. När denna härskarteknik utövas finns det inget sätt att göra ”rätt”. Det görs hela tiden en negativ tolkning av ditt arbete, ditt beteende eller dina beslut. Ett exempel kan vara att du anses vara ett kontrollfreak när du förbereder dig väl inför möten på jobbet, och när du inte förbereder dig lika mycket så tycker kollegor att du saknar ambition och är slarvig. Ett annat kan vara att du får pikar för att du är uppklädd och har “gjort dig fin” i en viss situation och sedan får pikar för att du “inte har ansträngt dig” nästa gång vid ett liknande tillfälle.

Motstrategi: I relation till den som dubbelbestraffar fungerar sällan lyhördhet och självrannsakan. Agera i stället mot härskartekniken – synliggör att du blir kritiserad vad eller hur du än gör. Försök sluta att ha dåligt samvete. Du kan inte finnas överallt för alla hela tiden, inte göra så att alla blir nöjda. Gör som DU mår bäst av.

  1. Påförande av skuld och skam

Innebär: Detta är en härskarteknik där offret tillskrivs ansvar för en kränkning. Den som säger ifrån får höra sådant som: ”Du överreagerar, du har ingen humor, du är en paragrafryttare” … Härskartekniken kan även utövas organisatoriskt, då du upplever skam när du inte får tillräckliga resurser för att göra ett fullgott jobb.

Motstrategi: Lägg skulden där den hör hemma. Den som utsätts för en kränkning har aldrig ”provocerat” fram den. Fråga dig själv och andra i arbetsgruppen: Vad är rimligt att hinna med? Kraven på en anställd ska, enligt arbetsmiljölagen, inte överstiga resurserna.

 

Att tänka på kring härskartekniker

  • Härskaren är ofta omedveten om sitt beteende, så tveka inte att ta upp situationen direkt.
  • Gör det svårgripliga i situationen konkret, är det ett tonläge som är nedlåtande, en kritisk ogillande blick? Beter sig personen likadant mot alla, eller bara mot dig?
  • Verka inte hotad eller förbannad, utan fråga lugnt och nyfiket hur härskaren tänker, och om hon/han är medveten om sitt beteende och hur det påverkar dig.
  • Analysera även dina egna beteenden, kanske härskar du också omedvetet i vissa situationer?

 

Källor: Modern psykologi, Framfot, Må Bra och Ny teknik.