Många har det senaste året blivit hänvisade till hemarbete på grund av pandemin. Tid som givit oss både kunskap och insikter om våra behov för att må bra. Studier visar att många skulle föredra att delvis fortsätta arbeta hemifrån. Studier visar också att vi trots ett års erfarenhet inte riktigt nått den ultimata arbetsmiljön på hemmakontoret. Tack och lov går det att ändra på!

Många studier visar att vi både trivs och vantrivs med att jobba hemma. Att spara tid, känna större frihet och kunna arbeta mer effektivt och ostört är tydliga fördelar. Ensamhet, brister i den fysiska arbetsmiljön och förvirring i arbetsprocesser är några av nackdelarna. Med bakgrund av detta visar studier att många önskar arbeta några dagar i veckan hemifrån, och några från kontoret – att äta kakan och ha den kvar helt enkelt. Om vi delvis ska fortsätta att arbeta från våra hem, behöver vi ta arbetsmiljön på stort allvar.

Delat ansvar vid hemarbete

Samtidigt som det formella ansvaret för arbetsmiljön är oförändrat, säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Det samarbetet blir extra viktigt när du arbetar hemma eftersom din arbetsgivares möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat. Som arbetstagare deltar du i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till din arbetsgivare. Med andra ord – om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud.

Att sitta rätt är A och O

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. Människan kan utföra och inta de flesta arbetsrörelser och arbetsställningar utan att ta skada av dem. Kroppen är byggd för rörelse och belastning och mår bra av det, så länge det finns variation i rörelserna och belastningen samt möjlighet att återhämta sig.

Risken för besvär ökar vid arbete i kraftigt böjda, sträckta eller vridna arbetsställningar. Leder som belastas när de är maximalt böjda eller sträckta är mer utsatta. Det blir svårare att hinna återhämta sig om rörelser upprepas ofta eller pågår under en längre tid och då ökar risken för besvär. När musklerna arbetar utan paus, och utan att det sker någon yttre rörelse, det som kallas statiskt muskelarbete, försämras blodflödet till musklerna och risken för belastningsbesvär ökar. Till exempel arbetar skuldran ofta statiskt vid repetitivt arbete med händerna vi löpande band.

Belysningen påverkar måendet

Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm. Din arbetsgivare är skyldig att erbjuda rätt utrustning även när du arbetar hemma, även en ergonomisk belysning.

Motverka ensamhet

Arbetsgivaren ska enligt lag eftersträva att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete. Arbetsgivaren har också ansvar för den sociala arbetsmiljön så att ingen riskerar att utsättas för kränkande särbehandling. Enkelt uttryckt innebär det att man som arbetstagare inte får uteslutas från arbetsplatsens gemenskap – inte heller under arbete hemifrån. Du kan, både som arbetsgivare och arbetstagare, föreslå gemensamma träffar – antingen digitalt, via telefon eller fysiskt på ett sätt som känns säkert ur smittskyddsperspektiv. Om du som arbetstagare upplever att du inte får gehör hos din arbetsgivare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud.

Tips för en bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån

  • Enas mellan arbetsgivare och anställda om vilka rutiner som gäller för till exempel avstämningar och andra samtal, mötestider samt regler för digitala möten.
  • Skapa och behåll era rutiner. Sträva efter att behålla den vanliga arbetstiden och upplägget av arbetet. Kom ihåg ta pauser, promenader, luncher och fikaraster.
  • Investera tid i att lära dig mer om hur du skapar en arbetsmiljö som är så bra som möjligt i hemmet.
  • "Rensa upp" hemmakontoret när dagen är slut. Se till att hemmet fortfarande är ett hem även om det just nu används som en arbetsplats.
  • Kommunicera med varandra. Utnyttja system för digitala möten eller plocka upp telefonen – e-post är inte alltid det bästa kommunikationsmedlet. Vi behöver se och höra varandra.
  • Var öppen för att prata om mer än bara jobb med dina kollegor. Initiera gemensamma luncher, promenader eller raster.
  • Variera din arbetsposition för att undvika ergonomiska besvär som ont i rygg, axlar, muskler och leder. Kom ihåg att det inte finns något arbete eller arbetsplatsutformning som är så bra att den fungerar ur belastningssynpunkt under längre perioder.
  • Kortare pauser där du rör eller sträcker dig gör också stor skillnad i längden. Ta promenadmöten eller liknande om möjligheten finns.
  • Se över möjligheten att låna, utrustning som tangentbord och bildskärm till hemmet.
  Källa: Arbetsmiljöverket, Må Bra, Chefakademin, SVT.