Den 17 maj varje år är Internationella dagen mot homo- och transfobi. Denna dag markerar betydelsen av att bekämpa diskrimineringen av denna grupp, eftersom det är viktigt att främja mänskliga rättigheter och skydda alla människors värdighet, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Internationella dagen mot Homo- och transfobi, eller IDAHOT, firas varje år den 17 maj för att uppmärksamma och motverka diskriminering och våld som riktas mot hbtq-personer runt om i världen. Dagen instiftades 2004 och har sedan dess växt till att bli en global manifestation för hbtqi-rättigheter.

Syftet med dagen är att öka medvetenheten om diskriminering och våld som riktas mot hbtqi-personer, samt att främja respekt och jämlikhet oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Dagen används även för att fokusera på specifika frågor som rör hbtqi-rättigheter och för att uppmana regeringar och samhällen att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering och våld mot hbtq-personer.

På IDAHOT anordnas oftast olika evenemang runt om i världen, till exempel parader, seminarier och kulturella evenemang, för att fira hbtqi-rättigheter och öka medvetenheten om frågor som rör hbtq-personer.

Psykisk ohälsa på grund av diskriminering
Homo- och transfobi betyder diskriminering, hat och fördomar mot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det kan ta sig många uttryck, från verbala hot till fysisk våldsamhet. Det kan också komma i form av stigmatisering, marginalisering, diskriminering, exkludering och social isolering.

En studie publicerad i American Journal of Public Health visar att unga hbtqi-personer är mer benägna att drabbas av psykisk ohälsa, missbruk och självmord jämfört med deras heterosexuella motsvarigheter. En annan studie publicerad i Journal of Adolescent Health visar att hbtq-ungdomar också är mer benägna att bli trakasserade på skolan, vilket kan ha negativa effekter på deras utbildning och sociala utveckling.

Forskningen visar också att diskriminering mot hbtq-personer kan leda till ekonomiskt och juridiskt utanförskap, begränsningar i rättigheter och tillgång till grundläggande resurser som utbildning, hälsa och sysselsättning.

Det är därför av högsta vikt att motverka denna typ av diskriminering och främja mänskliga rättigheter för alla människor, oavsett deras sexuella läggning eller könsidentitet. Forskningen visar att det är avgörande för att främja en hälsosam och rättvis samhälle där alla människor har möjlighet att leva fria från diskriminering och hat.

Internationella dagen mot homo- och transfobi är en påminnelse om att vi alla har ett ansvar att bekämpa diskrimineringen och att stå upp för människor som utsätts för hat och intolerans. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa en värld där alla människor kan leva utan rädsla för att bli diskriminerade eller trakasserade på grund av sin sexuella läggning eller könstillhörighet.

Lika Olika-metoden för tolerans och inkludering

Lika Olika-metoden handlar om att lära oss människor att, trots olikheter, kunna leva tillsammans i ett gemensamt samhälle, sida vid sida. Att våga se våra fördomar, rannsaka oss själva kring varför vi känner dem, inse våra svagheter, styrkor, olikheter och på så sätt börja förstå vår omvärld och oss själva. Fobi för människor som inte är som vi, bygger nästan alltid på okunskap och ovana. Och sånt är enkelt ordnat genom exempelvis bredda sin vänskapskrets eller röra sig i miljöer med människor olika  sig själv. Forskning visar dessutom att människor är mer lika än olika på många olika sätt. Till exempel är DNA-sekvensen hos människor är 99,9% lika. Detta innebär att det finns en mycket hög grad av genetisk likhet mellan människor. Människor har också mycket lika känslomässiga behov av kärlek, samhörighet och självkänsla, eftersom vi är flockdjur och agerar därefter.
Medvetenhet är första steget att bli en mer inkluderande och empatisk människa.

 

Stöd vid diskriminering av HBTQI-personer

Det finns flera svenska organisationer som arbetar för att stödja personer som utsätts för diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, samt för att främja hbtq-rättigheter och öka medvetenheten om dessa frågor. Här är några exempel:

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter: RFSL är en ideell organisation som arbetar för att främja hbtq-personers rättigheter, hälsa och välbefinnande i Sverige och internationellt. De erbjuder stöd och rådgivning till personer som utsätts för diskriminering, och driver också kampanjer och utbildningsprogram för att öka medvetenheten om hbtq-frågor.

HBTQ-certifiering: HBTQ-certifiering är en organisation som arbetar för att främja inkludering och jämlikhet för hbtq-personer inom olika områden, såsom arbetslivet, utbildning och hälsa. De erbjuder också utbildning och rådgivning till organisationer som vill bli certifierade som hbtq-vänliga.

Regnbågsfonden: Regnbågsfonden är en ideell organisation som arbetar för att främja hbtq-personers rättigheter och välbefinnande, särskilt inom områden som idrott och fritid.

QX: Sveriges största hbtq-magasin: QX är ett magasin som riktar sig till hbtq-personer och arbetar för att synliggöra och främja deras rättigheter och intressen. De har även en stödtelefon som personer kan ringa för att få råd och stöd.