Att göra slut på en vänskapsrelation kan kännas främmande för många. Men precis som en kärleksrelation kan en vänskapsrelation sluta att fylla den funktion som den tidigare har gjort. Anledningarna kan vara många. Till exempel att ni har vuxit ifrån varandra, fått olika värderingar, att du känner dig respektlöst behandlad eller att du inte gillar vem du blir tillsammans med personen i fråga. 

Ibland är vi vänner med människor bara för att vi har känt varandra länge, för att vi gick i skolan tillsammans eller för att det är bekvämt för oss i det vardagliga livet. Den typen av sammanhang eller historia kan hålla oss kvar i vänskapsrelationer som vi har vuxit ifrån. Vi människor har generellt svårt att lämna relationer eller vänskapskretsar trots att vi inte respekteras i dem. Vi är flockdjur, som är rädda att bli ensamma, och det ligger i vår natur att vara till lags och inte vara för krävande. Då och då i livet måste vi dock trotsa rädslan och sätta oss själva och vårt mående högst, för mår vi inte bra, kan vi inte vara bra medmänniskor.  

Precis som i en kärleksrelation kan du i längden även göra din vän en tjänst om du vågar ta förrsta steget till ett avslut. Mår inte du bra i vänskapen, mår förmodligen inte din vän det heller, även om hen inte är medveten om det ännu. Forskning visar att påfrestande relationer med vänner kan orsaka hälsoproblem, som högt blodtryck och en ökad risk för depression. Enligt den amerikanska psykologen Irene S. Levine, som också driver The Friendship Blog, är det därför klokt att rensa i vänskapskretsen med jämna mellanrum.

Måste en relation fylla en funktion?

Det finns relationer som du helt enkelt kan underhålla utan att be om något i gengäld. Ibland har vi en plikt som medkännande medborgare i världen att hålla plats för vissa människor i våra liv även om förhållandet inte gynnar oss. När människor beter sig som värst måste vi komma ihåg att de kanske agerar som de gör av smärta. I sådana relationer gäller det att ha tålamod. Men om du gång på gång sträcker ut din hand, försöker kommunicera, berätta om hur du känner i er relation, och att du vill hjälpa din vän att må bättre, men hela tiden blir avvisad – då är det dags att tacka för den här tiden. Det kan vara ett avbrott på en vecka, en månad, eller för resten av livet. Det viktiga är att du kommunicerar tydligt och klart varför du har fattat beslutet.

Samtalet med stort S

Samtalet bör föregås av försök att nå fram med dina tankar om varför du tycker att ni inte har en bra relation längre, och om din vän inte håller med, inte är beredd att lyssna, jobba på er vänskap eller att tid går och relationen förblir densamma, krävs ett avslut. Då låter du hen veta varför du lämnar relationen, hur du känner och öppnar sedan upp för hen att säga sitt. Förhoppningsvis sker samtalet i lugn och ro med en inlyssnande stämning, så att du kan önska hen lycka till framåt, och tacka för den tid som varit. 

Ge dig själv plats för utveckling

När vi släpper ett förhållande går vi in i något okänt. Vi vet inte vad som väntar i livet utan relationen, och det kan vara skrämmande. Du får därför inte glömma att du ger plats för något nytt när du släpper något gammalt. Det som kommer in i ditt liv härnäst kommer att spegla din utveckling. Därför ska du inte vara rädd för ensamhetskänslan som kan infinna sig, den är ett andningsrum för att du ska kunna ta nästa steg, för att vara dig själv ännu lite mer. Med tiden kommer du att kunna se människorna du umgås med som bevis på att du har tagit steg framåt och gett dig själv utrymme att växa.

Kanske den finaste present vi kan ge oss själva.