Ledare och chefer har stor makt över produktiviteten i sina team och den övergripande kulturen på arbetsplatsen. En bra ledare vet hur man inspirerar människor att nå sin fulla potential, få fina resultat och hur man arbetar för organisationens bästa. Forskning visar att ledare och chefer med en positiv ledarstil skapar både bättre arbetsmiljö och resultat än chefer med andra ledarstilar.

Tyvärr arbetar fortfarande en hel del chefer enligt förlegade sätt att leda, där att peka med hela handen och ha svar på alla frågor ingår i chefens sätt att vara. En ledarstil som visat sig vara långt ifrån hållbar. Så många som 80 procent av alla arbetsolyckor uppstår på grund av stressen som uppstår av en negativ arbetsplatskultur. En ny studie visar att 70 procent av de anställda i USA säger att de inte känner sig lyckliga på sin nuvarande position på grund av dålig ledning. Samma studie visar att 79 procent uppger att de någon gång har sagt upp sig för att de inte har känt att de varit fullt uppskattade, något som påverkade dem så negativt att de hellre slutade på arbetet. Flera svenska studier visar samma tendens på den svenska arbetsmarknaden.

Lyckligtvis finns det lösningar. Även ledare av den gamla skolan kan öva upp sina positiva färdigheter som kommer att förbättra deras förmåga att framgångsrikt hantera sina team och skapa framgång för sina organisationer. De som förstår vikten av att vårda dessa egenskaper kommer att lära sig att bygga bättre arbetsteam, hålla kvar sina duktiga medarbetare och uppnå både personlig och professionell framgång.

Fem avgörande delar för ett positivt ledarskap

Det finns 5 positiva ledaregenskaper som forskningen visar att ledare måste bemästra.

Tydlig kommunikation
För att team ska kunna arbeta tillsammans effektivt behöver de en gemensam vision, en handlingsplan och en stark ledare som leder vägen. Ledaren måste kunna kommunicera sina idéer tydligt och effektivt för att få laget att uppnå målet. En effektiv kommunikatör kommer också att känna igen åsikterna och behoven hos alla i teamet, vilket gör att människor kan känna att de har blivit hörda. Det bringar människor i linje med den vision som teamet behöver, vilket ger dem möjlighet att känna att de bidrog till diskussionen snarare än att bara bli tillsagd vad de ska göra.

De som utmärker sig i kommunikation kommer att se till att alla i teamet känner till sin roll och sitt ansvar och hur deras prestationer passar in i helheten. När alla har en tydlig uppfattning om sitt jobb, hjälper det till att lindra kommunikationsutmaningar inom teamet samt identifiera eventuella luckor eller överlappningar mellan anställda. Sammantaget förbättrar det effektiviteten för gruppen som helhet.

En stark personlig arbetsmoral
Ledare som visar en stark arbetsmoral och en tydlig vision om hur man får projekt att genomföra tenderar att motivera människorna omkring dem. En stark ledare vill uppmuntra de i laget att göra sitt bästa så att gruppen kan gå framåt och nå sina fördefinierade mål. När ledningen inte anstränger sig på samma nivå kan det dock vara utmanande att övertyga andra att bidra.

De som visar integritet i sitt utförande, som inte bara har höga förväntningar på dem de leder utan också på sig själva, förtjänar naturligtvis respekten från sitt team.

Beslutsamhet och självförtroende
Även om ledare måste förstå hur man tar hänsyn till sina teammedlemmars synpunkter och behov för att bygga en stark enhet, måste de också vara säkra på sina beslutsfärdigheter. När ett beslut har tagits måste ledaren rikta sin fulla uppmärksamhet mot planen. Ledare som går fram och tillbaka i sina beslut kommer att upptäcka att de förlorar tid, slösar på sitt teams energi och resurser och tappar förtroende från teammedlemmarna. Teammedlemmarna kommer att börja tvivla på ledarens förmåga att fatta ett bestämt beslut att leda gruppen framåt.

Ödmjukhet
Förutom att vara beslutsamma och ha förtroende för både sin vision och sina färdigheter, måste en ledare också visa ödmjukhet. För att nå stor framgång professionellt och personligt kan en ledare inte verka i ett vakuum. En ledare måste förstå och känna igen bidragen från resten av sitt team och vara noga med att kreditera och uppmärksamma medarbetarnas arbete. Detta bidrar inte bara till att bygga upp kamratskap inom teamet, utan det hjälper också personalen att känna sig uppskattade och veta att deras insatser uppmärksammas av dem i ledande positioner.

Ödmjukhet spelar också en avgörande roll för att inse brister. Även med bästa möjliga utbildning och erfarenhet har varje ledare svagheter. De som vet att de har områden där de behöver bygga upp sina färdigheter kommer också att få mer respekt från sina teammedlemmar. Förmågan att ta emot negativ feedback och använda den som motivation för att driva positiv förändring kan skapa en atmosfär där alla teammedlemmar känner sig mindre defensiva och mer benägna att lära av konstruktiv kritik.

Passion och uthållighet
En ledare som uppvisar en genuin passion för sitt teams arbete och uppdrag kommer att smitta av sig med sitt engagemang. En ledare som är starkt investerad i sitt arbete kommer att lägga sin energi på att göra det bästa möjliga. Viktigt är dock att ha med sig att ett arbete är just ett arbete, så att ledarens passion inte skapar press hos medarbetarna att prestera över sina personliga gränser.

Välkanaliserad passion kan också bidra till uthållighet. Med envishet förstår de i ledande positioner att hinder och problem ibland uppstår, men att nyckeln ligger i att lära sig att navigera runt dem. Att hjälpa dem i företaget att se värdet i att fortsätta sträva mot framgång och hjälpa dem att tro att ni tillsammans kan utföra de uppgifter ni tänkt göra kommer att hjälpa alla att klara av uppgiften och komma framåt.

Välmående personal och positiva resultat
Ledare är de som inte bara har drivkraften och passionen att utmärka sig utan också hjälper andra att göra detsamma. Att lära sig att odla positiva ledaregenskaper kan hjälpa yrkesverksamma att bättre vägleda sina team och uppnå sina mål, utan att tumma på arbetsmiljön.
Ett mål alla ledare borde ha, inte sant?