ABC om hbtq

Situationen för hbtq-personer varierar kraftigt beroende på vilket land man befinner sig i. Vissa länder har infört lagar och rättigheter som ger hbtq-personer lika rättigheter och skydd mot diskriminering, medan andra länder har lagar…


Vad vet du om diskrimineringslagen?

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning…


Hur du som inte fastar kan stötta under ramadan

Den 22 mars inleddes årets Ramadan som är fastemånad för alla med muslimsk tro. Ramadan firas över en miljard muslimer i världen – islam är den andra största världsreligionen och andelen muslimer i Sverige uppskattas till cirka…


Lär dig leva jämställt!

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. Arbetet förs på flera…


Chef, du är viktig på många sätt!

Att känna sig trygg på sin arbetsplats är avgörande för att kunna prestera. Chefen har ansvar för att den fysiska och sociala miljön ska hålla högsta möjliga nivå. Att hålla sig ajour med aktuellt språkbruk och att föregå med…


Därför är empati viktigt

Empati är förmågan att dela och förstå andras känslor. Den består av tre mekanismer som är tätt sammanflätade och är beroende av varandra för att vi ska vara inkännande och medmänskliga individer.  Det finns tre sätt att se på…


Ge barnen känslomässig trygghet

Våra barns känslomässiga och mentala trygghet börjar där hemma. Där, vid köksbordet, vid sängkanten, i bilen, framför tv:n – överallt påverkar vi vuxna barnen genom hur vi beter oss. Utöver hemmet påverkar skolan, kompisar och…


Så lär du dig känna tacksamhet

I vår snabba tid, där allt ska vara effektivt och ekonomiskt lönsamt är det viktigt att stanna upp ibland och känna tacksamhet för det du har. Vi har alla saker att värna om och skulle må bra av att aktivt visa att vi…


Tre av tio är aktiva i förening

Att göra saker i grupp, känna gemenskap och göra en insats för andra är kända faktorer som gynnar den mentala hälsan. Sverige är ett land med starka ideella traditioner inom såväl idrotts- som kulturvärlden, där eldsjälar håller…


Ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre

Ensamhet och psykisk ohälsa är vanligare bland äldre än bland yngre människor. Ett problem är att symtomen ofta är stillsammare än hos yngre och därför svårare att upp­täcka i tid. Över 300 000 äldre säger att de är ofrivilligt…