Lika Olikas Mary Juusela fick chans att ställa några frågor om företagets värdegrundsarbete till Catherina Fored, vd på HSB Norra Stor-Stockholm. 

Kort om din bakgrund?
Arkitekt och uppväxt i Upplands Väsby. Idag VD på HSB Norra Stor-Stockholm. Har en bakgrund bland annat som Förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnads- och exploateringschef i Sundbyberg, Folkhem, JM och Statens Fastighetsverk.

Varför HSB?
HSB har ett stort samhällsengagemang och startades för snart 100 år sedan utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Den idén är fortfarande levande och det handlar om – det goda boendet med starkt fokus på hållbarhet.

Vad är tolerans för dig?
Tolerans för mig är det outtalade kittet i ett mångfaldigt samhälle. Och i ett mångfaldigt samhälle finns det plats för alla oavsett bakgrund, tillhörighet, hudfärg, intressen, behov, kön, sexuell läggning etc.

Hur arbetar HSB Norra Stor-Stockholm med tolerans?
För HSB som kooperativt företag är det naturligt att arbeta för ökad tolerans och motverka diskriminering. Vi har det i vårt arbete med vår värdegrund- ETHOS. Men också i vår satsning och vårt samarbete med Mary Juusela och Lika Olika-metoden.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
Den största utmaningen just nu är hur vi skapar möjligheter så att de som inte kommer in i samhället eller de som står utanför bostadsmarknaden får en chans och en start att skaffa sig ett hem, ett liv, en vardag.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
Att tillsammans öppna upp och våga samtala om svårigheter för att sedan lyfta problemen till nya möjligheter och bygga det mångfaldiga samhället.


HSB Norra Stor-Stockholm är ett fastighetsbolag. Företaget samarbetar med Lika Olika genom att stödja 7 grund- och gymnasieskolor i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna med toleransutbildning åt skolpersonal, elever och vårdnadshavare (Temadag Plus). HSB Norra Stor-Stockholms anställda har även de fått toleransutbildning.


Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center