Equally Different


Lika Olika är ett utbildningsföretag som arbetar med företag, skolor, kommuner och föreningar för ökad tolerans och hälsa. Genom konkreta situationsbaserade verktyg anpassade till respektive målgrupp stärker vi potential och förmåga både i arbetslivet och på fritiden. Lika Olika möjliggör därmed individer, grupper, verksamheter och samhällen att nå sin fulla potential.

Lika Olika-metoden är den bas vi arbetar med. Metoden ger insikt, kunskap och verktyg för att individer själva ska kunna ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå.

Here we are

93485

Agents of change

92

Towns

4

Countries

Equally Different blog


Visit our blog

Be inspired!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Subscribe here

Book a programme with us


Our programmes combine diversity and business benefit. All our sessions contain elements adapted and tailored to your organisation.

Contact us