Känner du dig någon gång ensam? Jag gör det. Och då har jag ändå familj, vänner och kollegor runt omkring mig i princip dygnet runt. Dock är jag inte längre rädd för den där känslan som ibland infinner sig, eftersom jag vet att den ingår i paketet av att vara människa. Vi är enskilda människor, som har ansvar för våra egna liv och valen vi gör. Och ja – det kan vara ensamt. Men det finns också en annan ensamhet, en som handlar om att inte känna att man har ett människovärde eller rätt att existera på samma villkor som alla andra.

I mitt arbete med Lika Olika ingår det att sitta ner och prata med dem som inte syns. Barn, ungdomar och vuxna. För det är väldigt många vuxna som är lika osynliga som barnen i BRIS-filmerna. Varför syns de inte? I tider då det dödliga våldet är vardagsmat på våra gator är det lätt att tappa fotfästet och tappa tron. Jag känner som alla andra stor frustration och sorg för de som drabbas av det vedervärdiga och meningslösa våldet, men jag känner också kämparglöd.

Jag är övertygad om att om vi börjar SE varandra, barnen som aldrig har fått möjlighet att riktigt vara barn, vuxna som kämpar mot fördomar och svårighet att leva upp till samhällets hierarkiska system, kan vi minska glappet emellan oss. Vi måste LYSSNA, ta vårt medmänskliga ansvar och inte skygga för ensamheten och utsattheten de utstrålar.

Studier visar att empatin i världen har minskat med 40% de senaste 30 åren. Låt oss ändra på det. Låt oss ta ett gemensamt ansvar, gå emot impulsen att vända oss bort från det jobbiga som vi tror inte handlar om oss – för det gör det. Samhället handlar om oss. Människorna i samhället är vi, hur olika eller lika vi än är.
Nu vänder vi den negativa trenden!