Ensamhet och psykisk ohälsa är vanligare bland äldre än bland yngre människor. Ett problem är att symtomen ofta är stillsammare än hos yngre och därför svårare att upp­täcka i tid. Över 300 000 äldre säger att de är ofrivilligt ensamma och mår dåligt av det. Ofrivillig ensamhet och isolering är starkt sammankopplat med psykisk ohälsa och kan därför åtgärdas om vi tar gemensamt ansvar. 

Engagemang i volontärarbete och att ägna sig åt kulturella aktiviteter är exempel på insatser som visat sig kunna motverka ensamhet hos äldre personer. Äldre med en aktiv livsstil har lättare att knyta sociala kontakter och framför allt positiva sociala relationer som kan fungera som ett skydd mot ensamhet.

Hur vi kan hjälpa någon som är ensam?

  • Våga fråga hur det står till och kom gärna med konkreta förslag på saker ni kan göra tillsammans.
  • Delta tillsammans i olika former av aktivitet, som en promenad, fika eller ett museibesök.
  • Hör av dig via telefon eller sociala medier. Boka in att ni ska höras en viss dag eller tid – i synnerhet om ni inte kan ses fysiskt. Ge stöd i hur nya digitala mötesplattformar fungerar, särskilt till äldre.
  • Hjälp personen att finna rätt hjälp. Det kan till exempel handla om kontakter med vården.
  • Många är rädda att störa en person som blivit ensam vid exempelvis  dödsfall, men våga ta kontakt och fråga om det är något du kan hjälpa till med. Visa att du finns där. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, PRO.se