Mary Juusela – Women's March Stockholm 2019

Mary Juusela är författare och föreläsare som 2014 lade fram den världsunika studien Stulen identitet om gruppdynamik och människors behov att känna tillhörighet. Med studien som bas grundades Lika Olika, som utbildar organisationer, skolor, kommuner och föreningar i toleransprocesser – att hjälpa människor att komma samman och att skapa en hållbar och tolerant miljö för alla.

Publicerat av Women's March Stockholm Söndag 20 januari 2019

Den 18 januari arrangerades Women’s march på hundratals platser runt om i världen. Stockholm var en av dem och i anslutning till denna viktiga aktion, som i år hade fokus på att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, var Lika Olikas Mary Juusela inbjuden att tala. Norrmalmstorg i Stockholm var fullt av människor som ville höra på de olika talarna och visa sitt stöd i kampen mot våldet. För dig som inte kunde vara där finns här Marys tal att läsa.

”Hej vänner. Vänner tänker ni, vi känner ju inte varandra?  Men så tänker jag. För varför skulle jag inte tro det bästa om var och en av er? Förvänta mig att vi kan mötas, bara vi vill. Jag heter Mary Juusela och jag vill först tacka för att ni tar emot mig idag. Tack för att jag får vara en del av denna viktiga marsch och symboliska dag. En dag vi nu måste förlänga att gälla varje dag, oavsett om det är en marsch eller inte. För det är i vardagen vi bygger relationer och förtroenden. Jag är här för att tala om för er att allt börjar hemma vid köksbordet. Attityder, värderingar och jargonger. Sådant vi säger, sådant vi gör, sådant vi väljer att inte säga och sådant vi väljer att inte göra. Hur vi ser på varandra och oss själva. Om vi ser möjligheter eller hinder. Hur vi mår i det lilla och i det stora.

Som enda person i världen har jag utfört världsunik studie kring mänskligt liv och tolerans. Jag har bott hemma hos 700 svenska familjer, inte 70 utan 700, och följt familjerna under 10 års tid. Hemma vid köksborden. Jag har bott hos människor med diagnoser, med psykisk ohälsa, med alkoholism, med dialekter, rikedom, olika sexuella läggningar och identiteter, fattigdom, ansiktsförlamningar, obotliga sjukdomar och dem med olika språk, kultur,  förutsättningar och inställningar till livet.

Jag gjorde detta omfattande arbete för att jag behövde. För att jag efter en hel uppväxt med utfrysning och mobbning pga min hudfärg och bakgrund behövde försöka förstå hur människan funkar. För jag ville inte tro att mina skolkompisars och lärares handlande grundades i något så futtigt som att jag föddes i Indien och adopterades av finska föräldrar boende i Knivsta, Sverige. För att överleva behövde jag försöka förstå vad som får en individ att välja tolerans och inkludering istället för fientlighet och hat. Det min studie visade var att jag måste förstå att du är jag. Och jag är du. Din syster är min klasskamrat, din pappa min kollega och din mamma min syster. Vi lever och verkar i samma lokala samhällen runt om i Sverige. Vi väljer inte varandra, men vi väljer våra attityder och förhållningssätt. Vi väljer om vi stänger eller öppnar dörrar.

Vänner, jag står inför er idag, inte som en hudfärg, en sexuelll indintitet, ett ursprung, en kroppsform, en akademisk bakgrund, ett streck i den socioekonomiska statistiken eller ens som någons dotter och en annans mamma. Jag står här som en människa, precis som alla här. Med längtan, mål, behov, ansvar, drömmar och vedermödor. Som önskar att bli accepterad, respekterad och ges samma chans som du. Det är egentligen inte så svårt. Har du inget snällt eller bra att säga, håll tyst. Himla inte med ögonen eller sucka när jag pratar. Välj inte att gå förbi mig som vore jag osynlig. Du behöver inte älska mig, tycka om mig – men se mig. Jag går här bredvid dig. I vårt gemensamma land. Och det gäller faktiskt inställningen till alla människor. Vi är varandras spegelbilder, hur olika vi än ser ut. Vi mår alla dåligt av bli exkluderade, få fördomar kastade i ansiktet eller talade bakom ryggen, känna oss ensamma och inte bli accepterade för dem vi är eller vi vara.” Svälj irritationen över trängseln på förskolan vid hämtning, säg hej till din kollega som du tycker känns så irriterande asocial, möt blicken från medpassagerarna på bussen på väg till jobbet, steg för steg kommer vi närmare varandra. Är vi nära varandra, kan vi stötta varandra. Till exempel vid rädsla och oro och konkreta faror som våld i hemmet och utanför. Vi har alla ett ansvar att se varandra.

När du har gått hem idag från marschen, ställ dig framför spegeln i tystnaden. Ta en ordentlig titt. Fråga dig, hur beter jag mig mot mig själv och min omgivning? Ger jag mig och alla andra en ärlig chans? Svaret är självklart: Du, jag och alla här idag är värda att tänka, tycka, utvecklas och leva som de värdefulla personer vi är – vi måste bara låta oss själva och varandra att göra det. Genom medveten tolerans.

Det börjar med dig. Och mig. Tillsammans är vi förändringen. Låt oss vara förändringen!”

Detta är Women’s march

WOMEN’S MARCH arrangerar den tredje marschen 19 januari 2019 #WomensWave
Temat är END VIOLENCE AGAINST WOMEN

SYFTET
– Synliggöra den enorma omfattning av våld – i många former – som drabbar kvinnor överallt över hela jorden.

– Kräva verklig förändring och ett slut på våld mot kvinnor.

– Ge fortsatt energi till den kraft av förändring som vi upplevt under 2017 och 2018.

VÅLD MOT KVINNOR
1 av 3 kvinnor utsätts för våld under sin livstid. Det är för mycket. Allt för ofta normaliseras våldet och förblir ostraffat. Oavsett form och oavsett plats på jorden, så måste våldet upphöra! Vi tänker uppmärksamma dessa orättvisor och kämpa för att stoppa våldet mot kvinnor.

Förutom det direkta våldet finns också institutionellt, indirekt våld mot kvinnor som ofta är sanktionerat av stater. Det är sociala normer, institutionella metoder och kulturella värderingar som straffar eller begränsar kvinnor under hela deras liv. Rörelsebegränsade kvinnor är extra drabbade av våld. Några av många exempel på våld mot kvinnor är: våld i nära relationer, sexuella övergrepp, aborträtten, ekonomiskt förtryck, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och och sexhandeln.

Kvinnor med funktionsnedsättning är extra drabbade av våld.

WOMENS MARCH I HELA VÄRLDEN
I januari 2017 marscherade över 6 miljoner människor i över 650 städer runt om på jorden. En global gräsrotsrörelse var född. Women’s March Global bildades som en organisation för att förena kvinnor över hela världen och inspirera dem att organisera och engagera sig i sina samhällen och fortsätta kampen för ett mer jämlik och inkluderande värld.

Women´s March Globalt och i Sverige är mer än bara en marsch. Vi jobbar året runt för att belysa och vidta åtgärder som främjar kvinnors rättigheter.

Tillsammans med miljoner andra kvinnor och allierade kommer vi ännu en gång att fylla gatorna i städer runt om i hela världen när vi marscherar för kvinnors rättigheter och alla människors lika värde.