I FN:s barnkonvention står det att varje barn har rätt att få växa upp i en familjemiljö. Vårdnadshavaren ska se till att barnet har det bra och får vad det behöver. Nu när sommarlovet närmar sig är det extra viktigt att barnen känner sig trygga eftersom en viktig del i deras vardagliga skolrutin försvinner. Då blir familjen extra viktig. 

Sommarlovet är för många barn och unga en härlig tid på året – men inte för alla. Sommaren 2019  hade Bris kuratorer närmare 4 200 kontakter med barn som behövde någon att prata med för att hantera svåra situationer och funderingar. De vanligaste ämnena som barn sökte stöd för under sommarlovet var psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar. Det går i linje med hur det ser ut under övriga delar av året, men samtalen är av lite annorlunda karaktär. Under sommarlovet är barn ofta mer ensamma med sina tankar eftersom skolan med personal och kompisar inte är en del av vardagen. Vårdnadshavaren/na har enligt barnkonventionen ansvar för att barnen ska känna sig trygga och familjens hem ska vara en säker plats att vila och leka på.

Vad är en familj?
Juridiskt utgörs en familj av sammanboende gifta, samboende par, av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn,  av gifta och samboende par utan barn.

Förväntningar på hur en familj ska se ut ändrar sig över tid. Det vi tycker är det vanligaste nu kanske inte är det i morgon. I dag finns ofta en bild av att en familj ska bestå av en man och en kvinna som har barn tillsammans. Men det finns betydligt fler sätt att vara familj på än så, till exempel ombildade familjer, regnbågsfamiljer, familjer med en förälder eller familjer med fler föräldrar än två.

I Sverige idag bor 75% av barnen med båda sina föräldrar tillsammans. Att bo med båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. 13 % av alla barn under 18 år, eller nära 250 000 barn, bor tillsammans med halv- eller styvsyskon. 7 av 10 familjer är kärnfamiljer, 2 av 10 är en ensamstående förälder med barn och 1 av 10 är en ombildad familj.

Forskning visar att barn mår lika bra oavsett i vilken typ av familjekonstellation de växer upp i, avgörande är däremot hur stämningen är där hemma. Det spelar alltså ingen roll om barnet bor i en kärnfamilj, stjärnfamilj, bonusfamilj, familj med en förälder eller fler än två föräldrar, bara den känner sig trygg och älskad.

Jargonger, kränkningar, negativa attityder och bråk mellan två eller flera vuxna eller vuxna och barn i familjen är vanliga orsaker till att ett eller flera barn i familjen mår dåligt. Även ensamhet är en växande anledning till psykisk ohälsa bland barn. Känner du ett barn som behöver stöd, eller är du själv ett barn som behöver stöd, kontakta då BRIS här.

Familje-ordlista

Här är en ordlista på några av de familjetyper som är vanliga i Sverige idag.

Bonusfamilj, styvfamilj eller ombildad familj
En familj där flera av medlemmarna i familjen inte har genetiska eller juridiska band till varandra. Familjer som har ombildats kallas ofta för bonusfamiljer eller styvfamiljer. Det kan till exempel vara att en förälder efter en separation har flyttat ihop med en ny partner som kanske också har barn.

Enförälderfamilj eller makalös familj
Ensamstående förälder med barn

Kärnfamilj
En man och en kvinna med gemensamma barn.

Regnbågsfamilj eller hbtq+-familj
En familj där en eller flera av föräldrarna är hbtq+-personer, till exempel en familj med föräldrar av samma kön eller en familj där en eller flera av föräldrarna är transpersoner eller har transbakgrund.

Självvald familj
En familj där man själv väljer vilka man vill kalla för sin familj. Det kan också vara en kombination av den familj man vuxit upp i och nya självvalda medlemmar.

Stjärnfamilj
Alla familjer som inte är kärnfamiljer.

Storfamilj eller utvidgad familj
En familj som är större än kärnfamiljen. Den kan till exempel vara utvidgad med släktingar eller sammansatt av två eller flera kärnfamiljer.

Källor: FN, Barnkonventionen, SCB, RFSL