Lika Olika-metodi perustuu kvalitatiiviseen ja kansainvälisesti ainutlaatuiseen tutkimukseen, jonka on tehnyt Lika Olikan perustaja Mary Juusela. Hän on tutkinut sitä, miten suvaitsemattomuus aiheuttaa ulkopuolelle jäämistä ja syrjäytymistä. Syrjäytyminen vaikuttaa suoraan yksilöiden, ryhmien ja lopulta koko kansakunnan yleiseen potentiaaliin, kykyihin ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tämän vuoksi Lika Olika auttaa yksilöitä ja ryhmiä yrityksissä, kouluissa, kunnissa ja yhdistyksissä löytämään toisensa suvaitsevaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen kautta.


Tutkimus

Stulen identitet -tutkimus (varastettu identiteetti) on Lika Olikan perustajan Mary Juuselan tekemä kvalitatiivinen tutkimus. Mary teki kymmenen vuoden aikana Ruotsissa yli 700 haastattelua perheissä, joiden luona hän asui. Tavoitteena oli tutkia ihmisten tarvetta kuulua yhteisöön ja sen vaikutusta hyvinvointiin.

Mary tutki perheitä lasten, vanhempien ja perheiden näkökulmasta, yksilöllisesti sekä suhteessa toisiinsa. Perheet edustivat yli 40 ruotsalaista paikkakuntaa, kaupunkia ja yhteisöä.

Tutkimus esiteltiin lasten terveyttä ja kehitystä edistävän Organisation Mondiale Pour l’Èducation Prescolaire -järjestön maailmankonferenssissa Washington D.C.:ssä Yhdysvalloissa heinäkuussa 2015. Mukana oli myös lastenpsykologi ja professori Lena Bäckström Åkesson Kristianstadin korkeakoulusta. Tutkimus on myös julkaistu kahdessa kirjassa (Banden som gör oss till familj, 2010, Norstedts förlag; Den stora återresan, 2014, Miller&Books).

Tutkimustulosten pohjalta on kehitetty Lika Olika -menetelmä, joka pyrkii lisäämään suvaitsevaisuutta kaikenlaista erilaisuutta ja vähemmistöjä kohtaan.

Menetelmä

Lika Olika-menetelmä elää ja muuttuu yhteiskuntakehityksen mukana ja sopii jokaisen toimeksiantajan erityishaasteisiin ja -tarpeisiin. Tavoitteena on lisätä suvaitsevaisuutta kaikenlaista erilaisuutta kohtaan ja viedä sekä yksilöt että ryhmät pisteestä A pisteeseen B kestävällä ja tehokkaalla tavalla.

Menetelmä pyrkii yhdistämään erilaisuudet ja luomaan suvaitsevaisuutta ihmisten välille. Kohtaamme joka päivä työssä, koulussa, kadulla, kaupoissa ja sosiaalisissa yhteyksissä ihmisiä, jotka haastavat tapamme tarkastella maailmaa ja itseämme. Kun opettelemme näkemään ennakkoluulojen ohi, pystymme yksilöinä ja yhteiskuntana tekemään elämästä onnellisempaa, hyvinvoinnin täyteistä ja kestävää. Tarkastelemmepa asiaa miten päin tahansa, me kaikki olemme ainutlaatuisia ihmisiä, joiden on pystyttävä elämään keskenään.

Lika Olika -menetelmän prosessi on nelivaiheinen:
1. YMMÄRRYS – eroista ja samankaltaisuuksista
2. TIETO – ulkopuolelle jäämisestä ja sen vaikutuksista
3. TYÖKALUT – ihmisten välisen kitkan käsittelemiseen
4. TOIMINTA! – halua ryhtyä toimeen

Muutosagentit

Lika Olika kouluttaa sosiaalisia ankkureita, joita kutsumme muutosagenteiksi. Lika Olikalle muutosagentti tarkoittaa yksilöä, joka suhtautuu erilaisuuteen uteliaasti. Muutosagentti on henkilö, joka uskaltaa sanoa ”seis!” tai ojentaa kätensä ja sanoa ”tule, voit olla minun kanssani!”, kun kukaan muu ei uskalla. Muutosagentti puolustaa toisia ja myös itseään.

Meille tässä kyse on negatiivisten yhteiskuntamallien muuttamisesta ja sen ymmärtämisestä, että muutos tapahtuu yksilötasolla. Meidän täytyy keskittyä jokaiseen erilliseen yksilöön, jos haluamme herättää ihmisissä halun välittää muista. Haluamme tuoda ihmisissä esiin empatiaa, siviilirohkeutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kukaan ei voi tehdä kaikkea tai olla kaikkialla. Mutta jokainen voi tehdä jotakin ja joku on aina jossakin. Tärkein muutos on se, joka tapahtuu sinussa itsessäsi. Kaikki alkaa sinusta!

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.