Lika Olikas Mary Juusela fick chans att ställa några frågor om företagets värdegrundsarbete till Håkan Berg, avgående VD på HSB Norra Stor-Stockholm.

Vad är tolerans för dig?
Tolerans handlar om att acceptera andra människor utifrån deras olika förutsättningar. Att behandla människor olika utifrån förutfattade meningar är däremot inte okej, det är intolerans. För mig är en öppen människa en tolerant människa.

Hur arbetar HSB med tolerans?
HSB i allmänhet och HSB Norra Stor-Stockholm i synnerhet har sedan många år tillbaka jobbat med dessa frågor som vi internt kallar ETHOS. Vi har nolltolerans mot diskriminering. Det är alltså inte okej med plumpna skämt på någons bekostnad, varken från/mot anställda eller från/mot kunder. HSB är ett medlemsägt företag som är öppet för alla och då kan vi inte behandla människor olika. Dessutom är toleransarbete är extra angeläget idag när det finns en massa hat och hot.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
Det finns alltid en utmaning i att lyckas förmedla till alla anställda att de har ledningen bakom sig om de är med om något dumt eller kränkande. Då får man säga till, ordentligt. Sedan om det görs, det vet bara varje individ.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
Eftersom våra medlemmar och anställda har barn i de områden där vi stödjer (4 skolor) tycker vi att det är ett ypperligt tillfälle att samarbeta med Lika Olika och genom era verktyg stärka upp barnen redan från tidig ålder kring hur man tar hand om varandra. Om vi investerar i barnen idag så växer de upp till vettiga vuxna och kan då ge tillbaka. Det är vad vi hoppas och tror på.


HSB Norra Stor-Stockholm är ett bostadsföretag med ca 90 anställda som verkar i Järfälla, Sollentuna och Upplands-Väsby. Företaget samarbetar med Lika Olika genom att stödja 4 grund- och gymnasieskolor i Järfälla, Sollentuna och Upplands-Väsby med toleransutbildning åt skolpersonal, elever och vårdnadshavare (Temadag Plus). Samtidigt så utbildas även företaget internt i samma toleransutbildning.