Hur hittar vi balans i livet? Det är en fråga som vi har ställt oss sedan det moderna samhällets begynnelse. Det finns trender i allt – ena stunden är det status att jobba mycket, andra att äga sin egen tid och jobba så lite som möjligt. Oavsett vad som trendar är balans mellan jobb och fritid avgörande för välbefinnandet.

Det finns lika många utmaningar i livet som det finns människor, eftersom våra förutsättningar är olika. Vissa utmaningar drabbar dock de flesta av oss av uppenbara anledningar – bland annat pga rådande samhällsnormer, där arbetet för de allra flesta är en nödvändighet för överlevnad och en del av identiteten. Utbrändhet är en folksjukdom i Sverige, därför att balansen mellan jobb och fritid är svår att få till. Här kommer några tips på hur du skapar en mer harmonisk vardag med ett medvetet förhållningssätt till arbetet.

 1. Är jobbet med dig i tankarna efter arbetsdagens slut?
  Ta dig en ordentlig funderare på om det finns en röd tråd som löper genom jobbtankarna som du inte kan släppa. Är det tillfälligt? Rör det sig om ett specifikt projekt eller arbetsuppgift? Handlar det om arbetsmiljön? Om kollegorna? När du väl har identifierat vad tankarna oftast handlar om, är nästa steg att se vad ditt ansvar är i situationen. Kan du själv göra något för att lämna jobbet på just jobbet när du går därifrån? Om inte, vem kan hjälpa dig? Prata med din chef, vars roll är att se till att din arbetssituation är hållbar utifrån alla aspekter – fysisk och social arbetsmiljö, arbetsbelastning, tydlighet och tidsplanering.
 2. Har du svårt att få tiderna att gå ihop?
  Först och främst, förmedla dina önskemål om tider och behov till din chef. Behöver du hämta barn på förskolan vid en viss tid, föredrar du att träna på morgonen och komma lite senare till arbetsplatsen, vill du arbeta utanför kontoret vid vissa tillfällen eller har du behov av att lägga ditt schema utefter privata angelägenheter etc – dela dina tankar, kanske kan dina behov bli tillgodosedda snabbare och enklare än du tror. På ditt ansvar ligger att planera din tid så gott det går. Gör ett tydligt och strukturerat schema för dels din arbetsdag och dels för din fritid. När ska du göra vad? Ha en tydlig gräns för när arbetsdagen går över i fritid och lägg då ifrån dig jobbtelefonen för att kunna fokusera på annat. Fördela arbetsdagen i exempelvis fyra olika pass: två under förmiddagen och två under eftermiddagen. Fokusera på ett ämne eller en uppgift under varje pass och försök stänga ute annat som kommer upp. Mellan passen bör du ha en kortare rast så att du behåller fokus. Arbetar du inom yrken där flexibiliteten i schemaläggningen är liten är det än viktigare att du har en arbetsmiljö som du trivs i, och en arbetsledning som är lyhörd. Ta för vana att kommunicera med din chef och fina kollegor för att konstruktivt kunna skapa en så hållbar och stimulerande atmosfär som möjligt på arbetsplatsen.
 3. Föredrar du att vara på jobbet?
  Tar du gärna på dig arbetsuppgifter utöver de redan ålagda? Är du ofta sist kvar? Vad beror det i så fall på? Ibland kan det vara lugnare på kontoret än hemma, ibland är arbetsplatsen en fredad zon från jobbiga situationer i privatlivet och ibland, för vissa, är den positiva responsen från chef och kollegor drivkraften till varför personer lägger mer tid på arbetsplatsen än förväntat. Oavsett är det viktigt att komma till botten med varför just du väljer att spendera extra mycket tid där du jobbar. Bara du kan bestämma hur du fördelar din tid, och genom att vara ärlig mot dig själv när du frågar dig varför du spenderar extra mycket tid på jobbet, kommer du alldeles säkert snart fram till varför du gör det. Behöver du stöd för att reda i situationen? Ta hjälp en av vän. Att prata med någon man litar på är ett stort steg, därefter finns många vägar att gå beroende på hur situationen ser ut.
 4. Känner du att arbetsgivaren kräver för mycket?
  Det är viktigt att ha en tydlig kommunikation med din chef kring vad som räknas av dig på arbetet. En skriftlig arbetsbeskrivning där förväntningar, ansvar och skyldigheter finns med. Förväntas du vara tillgänglig dygnet runt? Får du i så fall rätt kompensation för det? Förklara också att du känner dig stressad av att alltid vara tillgänglig, vilket försämrar din hälsa – något som inte gynnar arbetsgivaren i längden.—————————
  Välmåendet ökar oftast vid jobb hemifrån
  En amerikansk studie har visat att 54 procent trivs bättre med att jobba hemifrån än att sitta på kontoret. Just distansarbete är också ett utmärkt exempel på ett område där arbetsgivaren har chansen att visa sin goda vilja när det gäller integrationen mellan arbete och privatliv. Men är det bra att jobbet och fritiden integreras?

 

Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center