I Sverige, som i många delar av världen, är jul och nyår perioder av firande, reflektion och gemenskap. Men för att vi ska kunna leva upp till gemenskapen fullt ut är det viktigt att erkänna och omfamna att alla inte firar eller uppfattar dessa högtider på samma sätt. Gör julen på ditt sätt, och låt andra göra på sina.

Julen är en tid fylld med traditioner och firanden, men långt ifrån alla firar jul. Det kan handla om religiösa skillnader, personliga övertygelser eller kulturella traditioner. För att inkludera alla kan vi bredda vårt synsätt och inkludera olika kulturella inslag i firandet. Det viktigaste är att vi är medvetna om att alla inte firar på samma sätt eller alls. Ensamhet är ett stort problem i samhället och under julen blir den påtagligare än någonsin. Då gäller det att vi har ögonen öppna och händerna utsträckta till våra medmänniskor. Det kan kännas som ett stort steg att bryta traditionerna när de alltid innebär ett visst antal personer, som gör ett visst antal saker under julhelgen. Men vågar du bara rucka på dina invanda rutiner och ge dig coh din omgivning chansen att bjussa lite extra på er själva, kommer du att märka att julen blev större, roligare och mycket mer givande. För alla som inte firar jul på grund av att de har andra religioner eller kulturella traditioner kan det vara trevligt att önska en trevlig långhelg och inte God jul. Bara att visa att du är medveten, är ett fint sätt att visa dina medmänniskor att du ser dem. 

Nyår – inte bara den 31 december
Nyårsfirandet i Sverige sker traditionellt den 31 december, men det är viktigt att komma ihåg att nyår inte firas vid samma tidpunkt över hela världen. Till exempel firar Kina, Vietnam och andra länder som följer månkalendern sitt nyår vid en helt annan tidpunkt, och det persiska nyåret Nouruz/newroz firas i mars. Att vara medveten om och uppmärksamma dessa skillnader visar respekt och uppskattning för andra kulturers traditioner.

På arbetsplatsen
Att skapa en inkluderande miljö på arbetsplatsen är extra viktigt. Det kan innebära att anordna firanden som inte enbart är fokuserade på jul och det gregorianska nyåret. Genom att erkänna och uppmärksamma andra högtider blir alla inkluderade och en del av gemenskapen som är avgörande för att en arbetsplats ska fungera långsiktigt.


Vilka firar jul?
Kristna samhällen: Julen är en central högtid för Katoliker, anglikaner, protestanter, och de flesta ortodoxa. Endast de ortodoxa patriarkaten i Jerusalem, Moskva, Georgien och Serbien firar jul enligt den äldre julianska kalendern den 7 januari.

Icke-kristna samhällen: Julen har även blivit populär i icke-kristna länder som en sekulär högtid, där den firas kulturellt snarare än religiöst. Judar och muslimer firar traditionellt inte jul, men i demokratiska samhällen där olika religioner finns sida vid sida, kan alla delta i sekulära aspekter av firandet. Hinduism och buddhism har också anpassat julen som en kulturell fest i vissa länder.

Tre snabba om julen

  • Ungefär en tredjedel av världens befolkning firar jul.
  • Julklappstraditionen härstammar från de tre vise männens gåvor till Jesusbarnet.
  • Julfirandet varierar stort över världen och inkluderar både religiösa och sekulära element.

Tips för inkluderande jul- och nyårsfirande

Erkänn och inkludera andra traditioner i ditt firande. Hur ser det ut med de vegetariska alternativen, vad har gästerna för erfarenhet och inställning till alkohol? Var uppmärksam på mat- och dryckesval så att de speglar gästernas olika bakgrunder och preferenser. Använd inkluderande språk och undvik att anta att alla firar på samma sätt.

På arbetsplatsen:

  • Uppmuntra till att dela olika sätt att fira jul och nyår.
  • Respektera att inte alla vill eller kan delta i jul- och nyårsrelaterade aktiviteter.

Erbjud alternativa firanden och uppmärksamma andra viktiga högtider som firas under denna period.

I det offentliga rummet:

  • Var medveten om och respektfull mot mångfalden i samhället när du pratar om och planerar för högtiderna.
  • Var nyfiken och öppen för att lära dig om andra sätt att fira.
  • Uppmuntra till gemensamma aktiviteter som inte uteslutande är knutna till en specifik tradition.

Julen och nyåret är tider för gemenskap och firande, och genom att vara medvetna och inkluderande kan vi försäkra oss om att dessa högtider blir glädjefyllda för alla. Genom att anamma en anda av öppenhet och respekt för mångfald kan vi skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap som sträcker sig bortom våra egna traditioner och firanden. Låt oss göra julen och nyåret till en tid där alla känner sig välkomna och uppskattade.

 

Källa: New York Times, Signum, Nordiska museet