Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Trots att många av oss är medvetna om att det finns så kallade kvinnoyrken och mansyrken, att vi uppfostras att vara på ett eller annat sätt, att det finns statistik som säger att en grupp tar ut mindre föräldraledighet än den andra, eller att en grupp mår sämre mentalt än den andra är det först när vi ser siffror på hur det verkligen ser ut som det går upp för oss att det rör även våra egna liv. Ingen människa, varken män eller kvinnor, mår bra av att sättas i fack. Därför är det bra att då och då påminnas om hur det ser ut för att kunna göra något åt det.

Vem jobbar var?
Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i Sverige. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade än män. 2016 hade tre av de 30 största yrkena i Sverige en jämn könsfördelning, d.v.s. 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män. Dessa var: Kockar och kallskänkor, gymnasielärare och säljande butikschefer och avdelningschefer i butik. Det mest kvinnodominerade yrket var 2016 förskollärare med 96 procent kvinnor och 4 procent män. Det mest mansdominerade yrket var träarbetare, snickare m.fl. med 1 procent kvinnor och 99 procent män.

Vad hände när?
Arbetet för ett jämställt samhälle har pågått under väldigt lång tid, och ännu finns det mycket att göra för att män och kvinnor ska ha samma ansvar och möjligheter. Här är några viktiga historiska årtal:

1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män

1846 Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor får lagenlig rätt att bedriva näringsverksamhet inom hantverk och viss handel.

1858 Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstols­ beslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.

1863 Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder.

1864 Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.

1901 Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd.

1919 Alla kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner och landsting.

1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen. Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan och mannen blir likställda i den nya giftermåls­balken.

1935 Lika folkpension för kvinnor och män införs.

1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidrag införs.

1955 Lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor vid barnsbörd, 3 månader.

1965 Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras.

1974 Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela ledigheten vid barns födelse.

2013 Sexualbrottslagstiftningen skärps. Fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt.

2018 Jämställdhetsmyndigheten bildas.

Lär dig mer och få tips i vardagen
I Sverige har vi en jämställdhetsmyndighet som jobbar för att män och kvinnor ska bli fria från pålagda normer och för att all form av makt ska fördelas jämt mellan könen.
På deras hemsida finns det massor av råd, tips och information om hur vi alla kan jobba för ett jämställt samhälle i stort och smått.

SCB har gjort en bra handbok om jämställdhet i vardagen, som du kan beställa eller ladda ner som pdf här.