Våra barns känslomässiga och mentala trygghet börjar där hemma. Där, vid köksbordet, vid sängkanten, i bilen, framför tv:n – överallt påverkar vi vuxna barnen genom hur vi beter oss.

Utöver hemmet påverkar skolan, kompisar och samhället i övrigt barnens mående och självkänsla. Det finns fyra olika grundpelare för hur vi ger våra barn en positiv mental och känslomässig grund att stå på.

Transparent och känslomässigt sårbar kommunikation, särskilt från vuxna.

Hur vi pratar med ungdomar påverkar i hög grad hur de talar till oss. Varje gång vi talar i deras närvaro, visar vi vägen för hur vi tycker att vi ska bete oss mot varandra. Var uppriktig med dina känslor när du pratar med barnet, men utan att säga saker i affekt eller i en ton som skapar osäkerhet. Ditt sätt att hantera ilska och besvikelse kommer att sätta ramarna för barnets sätt att kommunicera.

Omfamna misslyckanden 

För att vi människor ska känna oss mentalt och känslomässigt trygga behöver vi ha tillåtelse att misslyckas. Först då vågar vi ge oss hän, visa oss svaga och ta emot hjälp. 

Istället för att betona perfektion för oss själva eller våra barn, måste vi betona integritet, kreativitet och motståndskraft: med andra ord att ge barnen en öppen miljö att få idéer och känna uppfinningsrikedom i och sedan på samma trygga sätt låta dem krascha och misslyckas med idéer och uppfinningar. På så sätt får de med sig att deras värde inte sitter i prestationerna, utan i de fina personer de är, i med- och motgång.

Som föräldrar kan det vara så svårt att låta våra barn riskera och misslyckas, eftersom det kan kännas outhärdligt att se dem lida smärtan av förlägenhet, skam eller skuld. Det är där vi måste arbeta med oss ​​själva: att vara mer medvetna om våra egna känslomässiga reaktioner i dessa situationer och att skilja dem från det som är bäst för barnets motståndskraft och mod. I stunderna när man stöder barnet direkt är det viktigt att erkänna och känna empati för sina tuffa känslor. Vi kan ta hand om våra egna känslor på vår egen tid med stöd av pålitliga vuxna eller genom terapi.

Människor gör fel då och då 

Det värsta vi kan göra mot oss själva eller våra barn är att låtsas att livet alltid är fantastiskt eller borde vara det. Alla känner sig ledsna ibland. Och alla människor gör fel då och då. Ingen av oss borde någonsin skämmas eller känna skam för att vi har mår dåligt eller har begått misstag. Att visa människor hur vi verkligen känner och att kunna prata igenom svårigheter är ett av kännetecknen för sann inre styrka. När vi som vuxna döljer våra känslor genom att låtsas eller posera, eller uppmuntrar våra barn att göra detsamma, lär vi dem att inte lita på vad de känner eller tänker.

Tänk på attityden

Attityden är A och O. Att kunna prata med varandra utan att döma varandras åsikter eller idéer är avgörande för hållbara relationer. Som vuxen är alla bemötande viktiga som inspiration för barnen, både hur vi pratar med barnen själva och med våra medmänniskor på stan, i butiker, kollegor, vänner och familj.