För dig som arbetar som pedagog på en skola

Utöka din kunskap eller ladda ner elevmaterial att använda i klassrummet.

För dig som pedagog

För dig som vårdnadshavare eller förälder

Utöka din kunskap eller få tips på hur du kan stötta ditt barn.

För dig som vårdnadshavare
Kollegor på en arbetsplats

För dig som chef eller inom HR

Utöka din kunskap eller få tips på hur du kan få en mer inkluderande arbetsplats.

För dig som ledare

Aktuella artiklar

I vår globaliserade värld står begreppen mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI, enligt vedertagen förkortning på engelskans Diversity, Equity, Inclusion som används globalt) i centrum för framgångsrika organisationer och…

Läs artikeln

Civilkurage är inte bara en dygd, utan en nödvändighet för att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle. Det handlar om att våga stå upp för sina och andras rättigheter, även när det kan innebära personliga risker. Men hur…

Läs artikeln

Empati är förmågan att förstå och dela känslor hos andra. Det är en mänsklig förmåga som främjar förståelse och gemenskap, och bidrar till att bygga starka, sammanhållna samhällen. Men hur spelar empati in på samhällsnivå, och…

Läs artikeln

Vill du ha ännu mer kunskap?

Vill du få ännu mer kunskap och inspiration?
Gå en av våra webbkurser på vår utbildningsplattform Lika Olika learning lab.

Lika Olikas nyhetsbrev


Prenumerera på Lika Olikas nyhetsbrev om du vill bredda perspektiven, bli inspirerad, och ta del av aktuell forskning inom psykologi, beteendevetenskap, och sociologi.

Prenumerera här