Vi hör ofta människor prata om vikten av att leva i nuet och på vilka sätt det kommer att gynna oss. Att det minskar stress och ångest, ökar vår prestationsförmåga och gör oss mer skärpta. Men hur exakt kan vi leva i stunden när våra sinnen så ofta gör att vi ältar det förflutna eller planerar inför framtiden?

Även om det kan vara svårt att leva i nuet har det flera fördelar.

Bättre hälsa
Genom att minska stress och ångest undviker du många av de sammanhängande hälsokonsekvenserna, som högt blodtryck, hjärtsjukdomar och fetma. Studier publicerade i Journal of Personality and Social Psychology visar att närvaro också kan förbättra det mentala måendet.

Förbättra dina relationer
Har du någonsin varit med någon som är fysiskt närvarande, men mentalt är hen någon helt annanstans? Att vara med otillgängliga människor är en kamp och att bygga relationer med dem extremt svårt.

Tvärtom är det att umgås med en närvarande person eftersom vi både känner oss sedda och snabbare får en djupare relation. Yrkesmässigt jobbar ni bättre och privat får ni större förtroende för varandra. Genom att leva i nuet kan du vara den person som andra tycker om att vara med, och du gör dina relationer bättre.


Två avgörande steg för att leva i nuet är

Att övervinna sin ängslan

När du är lugn kan du se saker och ting tydligare.

Varför oroar vi oss?
Innan vi svarar på den här frågan är det viktigt att skilja mellan oro och ängslan.

När vi är oroliga för något står vi ofta inför att hantera ett verkligt problem med realistiska lösningar. När vi väl gör vad vi kan för att lösa problemet är vi villiga att leva med resultatet. Ängslan å andra sidan innebär ofta orealistiskt tänkande. Vi kan oroa oss för ett problem som inte existerar, eller dröja vid alla de dåliga saker som kan hända som ett resultat. Sedan känner vi oss oförmögna att hantera resultatet. Försök därför att reda ut om dina negativa känslor bygger på fakta och reella problem, eller om det är ängslan för att de skulle kunna hända som är din utmaning.

Att identifiera hinder för att leva i nuet

I dagens upptagna värld kan det vara en utmaning att leva i nuet. Vad hindrar dig? Om du har ett hektiskt liv kommer alla dina aktiviteter att överstimulera ditt sinne och göra det till synes omöjligt att sakta ner. Börja med att bena ut hur din vardag ser ut, alla aktiviteter, uppgifter, scheman. Gör sedan en priolista med vad som är viktigast och vad som faktiskt kan stryka på foten för att du ska få lite mer utrymme.

Sorg och andra starka jobbiga känslor tvingar oss ofta att befinna oss i nuet, om vi inte puttar bort känslorna och aktiverar oss med annat för att slippa känna efter. Forskning visar att sorgeprocessen går snabbare om vi befinner oss i den och bearbetar den direkt än att sopa den under mattan. Så ta med även känslor som gnager i dig på priolistan av saker som tar din tid – och sätt bearbetning av dessa känslor högt upp!


Balans mellan det förgångna, nuet och framtiden
Det är bra att tänka på det förflutna och framtiden ibland. Var skulle vi vara om vi inte tittade tillbaka på våra tidigare framgångar och misstag och lärde oss av dem? Var skulle vi vara om vi aldrig planerade för framtiden eller förberedde oss för det som kommer? Svaren säger sig själv: Vi behöver tänka både bakåt och framåt för att må som bäst.

Det är viktigt för ett hälsosamt liv att spendera lite tid på att tänka på det förflutna och framtiden, men det är sällsynt att vi inte tänker tillräckligt på det förflutna eller framtiden – vanligtvis är vårt problem att fokusera för intensivt (eller till och med tvångsmässigt) på det förflutna eller framtiden. Ett av målen med mindfulness och en nyckelfaktor för att leva ett hälsosamt liv är att balansera dina tankar om det förflutna, nuet och framtiden. Att tänka på någon av dem för mycket kan ha allvarliga negativa effekter på våra liv, men att hålla de tre i balans hjälper oss att vara lyckliga och friska människor.

Det är svårt att säga exakt när rätt balans är uppnådd, men du vet att du har nått det när du oroar dig mindre, upplever mindre stress regelbundet och befinner dig i nuet större delen av din vardag.

 

Källa: Positive Psychology, Habits for the wellbeing, Må Bra