Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. Arbetet förs på flera politiska och samhälleliga nivåer, men vi som individer måste också dra vårt strå till stacken, inte minst för vår egen skull, eftersom människor som lever jämställt enligt forskning är lyckligare.

Heterosexuella par beskriver i flera studier och undersökningar att de försöker vara jämställda, men att det är svårt att få ihop i vardagen (Forskning visar att samkönade par lever mer jämställt). Lätt hänt eftersom det kräver både planering, ansträngning och tålamod att förändra invanda mönster. Det finns många saker att göra för att göra jämställdhet på riktigt. Ett arbete som är väl värt eftersom forkningsstudier tydligt visar att alla mår bättre av delat ansvar, lika lön, samma frihet, etc. 

10 punkter för en mer jämställd vardag

  1. Prata om det i termer av jämställdhet och rättvisa.

Jämställdhet i praktiken handlar mer om gråzoner än om att någon bestämmer att den ena personen i parrelationen ska tvätta, städa, packa barnens gympapåsar eller vara föräldraledig. Saker och ting bara blir – vi vet ofta inte ens hur det gått till. Första steget handlar om att vi måste lära oss att benämna saker vid dess rätta namn. Vi behöver prata om beteenden och våra relationer i termer av jämställdhet eller helt enkelt rättvisa. Forskning visar att relationer där vi medvetet och explicit pratar och förhandlar på det sättet är mer jämställda än relationer där vi bara låter det ”bli som det blir.”

  1. Gör ordentliga överenskommelser.

Människor är inte tankeläsare. Underförstådda överenskommelser fungerar inte och regeln är att aldrig anta att någon fattar någonting utan att du säger det. Därför är det bättre att lista allt förekommande arbete i ert hem som städning, tvätt, matlagning, handling och planering. Om ni har barn tillkommer sådant som skolutflykter, föräldramöten, gympapåsar, rena och hela kläder i rätt storlek. Kort sagt kan den här listan nästan bli oändlig. Det är viktigt att synliggöra allt arbete och sedan fördela. Då kan ingen part skylla på att ”hen inte visste, inte förstod, inte såg”.

  1. Skapa tydliga mål och en klar rollfördelning.

Från arbetslivsforskningen vet vi att både stress och antalet konflikter minskar om det organisatoriskt finns tydliga mål och en rollfördelning. Helt enkelt, att alla vet vem som ska göra vad och när. Samma princip gäller här. Om ingen har koll på vad som behöver göras och när leder det med stor säkerhet till att kvinnor i förhållanden med män landar i att göra mer av både hushållsarbetet och relationsarbetet.

  1. Glöm inte projektledandet.

Även par som vill leva jämställt återkommer till att de inte riktigt får det att fungera. Planering och struktur gör att det blir bättre, men inte helt bra. Dilemmat är att hon ofta blir ansvarig för att komma ihåg, planera och påminna. Hon är den klassiska projektledaren helt enkelt. Många glömmer att räkna på hur mycket tid, energi och kraft det här tänkandet tar varje dag. Glöm inte det, utan upp med det på agendan också!

  1. Jämställdhet är en process.

Jämställdhet är inget mål som går att bocka av och bli klar med, det är en ständigt pågående process. Jämställdhet skyddar inte mot ekonomiska bekymmer, sjukdom, gräl, svek, otrohet, skilsmässa, tårar eller något annat, men att sträva efter jämställdhet kan leda till mer jämställdhet. Det innebär en rättvis fördelning av ansvaret, en känsla av att dela livet i stället för att sitta i varsitt hörn och fundera på hur partnern kan vara så egoistisk och ointresserad av familjens gemensamma bästa.

  1. Fira gemensamma framgångar.

Vi människor tenderar att gå mer inför saker som vi får beröm för. I nära relationer finns den positiva förstärkningen inbyggd som en väldigt naturlig del. Att någon ser mig, älskar och vill ha mig. Men vi kan också behöva påminna oss om de här bitarna i vardagen. Har ni lyckats rodda ihop en galet hektisk vecka på ett bra sätt? Öppna champagnen eller mys till det med te och en schysst Netflix-serie. Har din partner gjort något som du tycker var värt att uppmärksamma, säg det! Ta varken varandra eller varandras handlingar för givna. Det är inte farligt att bråka, men det är ödesdigert att glömma bort att mellan bråken fylla på med massvis av glädje och kärlek. Tänk 5–1-principen, den är bra på många sätt. I föräldraskap, för chefer och i relationer. Det betyder helt enkelt att vi ska ge fem gånger mer positiv uppmärksamhet än negativ uppmärksamhet. Om ni gillar varandra och vill fortsätta leva tillsammans får ni aldrig glömma det.

  1. Dela på föräldraledigheten

Kvinnomaktutredningen visar att så som ni fördelar arbetet och ansvaret för hem och barn under föräldraledigheten, så förblir det. Därför är ett av de viktigaste jämställdhetstipsen att dela föräldraledigheten rätt av! Var hemma lika länge. Och undvik ett upplägg där pappan är hemma en till två dagar i veckan, för då blir han en lekpappa som får softa med barnet. Nej, se till att ni båda får se allt som behöver göras till vardags. Och att ni båda får uppleva någon årstidsväxling – och därmed inse att nya vantar behöver införskaffas.

  1. Dela på vabben

Ta varannan gång. Och hamna aldrig i fällan att hans jobb är viktigare än ditt. Ditt liv och din karriär är precis lika viktiga. Dessutom gör du något bra på ett högre plan: Din man kanske har en massa kvinnliga kollegor som måste tävla mot honom på ojämlika villkor om han inte vabbar.

  1. Konsumera mindre

Lägg mindre tid och pengar på shopping och inredning så blir det mindre att underhålla. Hemmet är idag för många vad kroppen var på 80-talet och kläderna på 90-talet – ett statement som berättar vem du är. Men det behöver inte vara så. Tänk istället: ”Vi renoverar inte, vi investerar i vår familj”. Låt det bli ditt mantra och var stolt över ditt val!

  1. Sluta sträva efter att vara perfekt

Släpp önskan om att vara den perfekta föräldern. Det är en farlig förebild. Våga bjussa på dina dåliga sidor och lite lathet. Visa att du också har känslor och inte alltid orkar. Budskapet till barnen är att de också får vara mänskliga. De får också ha dåliga dagar, fel och brister.

Källa: Jamstalld.se, Modern Psykologi, amelia, levajamstallt.se