Att uttrycka sina känslor är A och O för en långsiktig mental hälsa. För det tär mer än vi kanske tror att bära på tankar, känslor och frågor inombords. Dessutom skapar vi onödiga glapp till våra medmänniskor om vi inte släpper in dem i våra egentliga känsloliv.

Vissa kan analysera händelser och upplevelser intill det oändliga, medan andra har svårt att alls uttrycka en enda känsla eller åsikt. Men känslor försvinner inte bara för att du ignorerar dem. Att prata om känslor och tankar är inte ett tecken på svaghet, det är att ta hand om ditt eget mentala välbefinnande och att ta ansvar för sig själv och sina relationer.

Om något upprör dig är det ett tecken på att det betydelsefullt för dig, och när du sätter ord på dina känslor validerar du att känslan är på riktigt. Ignorerar du den däremot så underminerar du din upplevelse och dina värderingar. Om du istället erkänner dina känslor lär du dig vad som faktiskt är viktigt för dig. Det gör att du kan leva ett mer tillfredsställande liv, med fler personer nära dig.

Ta kontroll över de negativa tankarna
Vi har alla en inre dialog som pågår i våra huvuden, ibland negativ och kontraproduktiv, och ibland positiv och kreativ. Om du medvetandegör dig själv på  den negativa  “rösten” så att du när den kommer upp, snabbt kan bryta ner den med positiva argument, har du kommit långt. Ju mindre negativa tankar du har om dig själv och dina känslor, desto lättare blir det att prara om dem.

Var en god lyssnare.
Det kan vara bra att komma ihåg att…

”…vi har två öron och en mun så att vi kan lyssna dubbelt så mycket som vi pratar.”
Epiktetus

Det är smärtsamt att inte bli sedd eller höras av sin omgivning, så lyssna på din familj, vänner och arbetskamrater. På så sätt skapar ni en trygghet mellan er, där du också kan ta plats och uttrycka ditt innersta.

Öva hemma
Känner du dig osäker, får tunghäfta eller tappar tråden när du ska tala inför grupp eller berätta något viktigt för en vän? Det är inget ovanligt. Att öva hemma i din ensamhet är ett väl beprövat knep som funkar. Ju mer du övar, desto större är chansen att orden fastnar och kommer av sig själv när det väl är dags.

Undvik distraktionerna
En mobiltelefon som vibrerar, en skvalande tv, musik eller högljudd bordsgranne, eller kollega på kontoret – det finns många saker som distraherar i vardagen. Och alla distraktioner påverkar oss i vår kommunikation. Känner du stress inför att berätta något personligt, försök kapa så många distraktioner som möjligt, så att du kan fokusera helt på det du vill säga.

Våga riska
Att berätta vad du tycker, känner eller vill innebär att du också utsätter dig för en potentiell avvisning, diskussion och meningsskiljaktighet. Det är ju därför vi så gärna duckar för att uttrycka det vi tycker och känner. Men meningsfulla samtal och relationer kräver att vi tar sådana risker. Det är det som är insatsen – att dela med oss av vårt inre – och sätta värde på oss själva. Först då kan vi mår bra på riktigt. Ha det i bakhuvudet. Det SKA kännas i magen att berätta något riktigt personligt, det visar bara att det betyder något för dig.

Källa: Må Bra, Modern Psykologi, Psychology Today