Vad vet du egentligen om dig själv? I en stressig vardag i ett hektiskt tidevarv är det lätt att glömma bort vem man är, vad man vill och vad som är viktigt för en. Något som egentligen är en förutsättning för att vara en bra medmänniska. Ägna dig en stund då och då till att uppdatera dig kring var du är i livet och vem du vill vara. Inte minst för att kunna stå upp för dig själv och dina värderingar.

För att kunna vara en tolerant person som kan se situationer ur olika perspektiv krävs att du känner dig själv. Var står du i olika värderingsfrågor, vad anser du vara viktigt i ditt liv, hur agerar du i konflikter och hur har dina erfarenheter präglat dig och ditt beteende? Genom att ta dig tid att analysera dig själv och vad du värdesätter med livet, dig själv och  andra människor kommer du en bra bit på vägen.

Tio frågor att ställa dig själv för att lära känna dig själv bättre:
Viktigt när du funderar på svaren på frågorna är att du är helt uppriktig, inte svarar slentrianmässigt eller hur du önskar att du skulle känna. Gör dig själv tjänsten att vara helt och hållet uppriktig, även om svaren kan komma att innebära merarbete i din personliga utveckling. Det kommer definitivt vara värt det.

 1. Vem är jag om 10 år?
  (Vad ser jag? Vad/vem ser jag i min närhet? Vad ser jag att jag gör?)
 2. Vad gör mig mest rädd just nu?
  (Är det att jag eller någon i min närhet ska bli sjuk, krig, klimathotet, att förlora jobbet, att bli rånad, att bli utsatt för våld och hot, att bli ensam?)
 3. Vad är jag villig att offra för att vara sann mot mig själv?
 4. Vilka delar av mitt liv vill jag förändra?
  (Lägger jag tid på saker jag helst skulle välja bort? Vilka önskemål/drömmar har jag för mitt liv?)
 5. Vad, av alla saker som gör mig lycklig, önskar jag att jag gjorde oftare?
 6. Vad i mitt beteende och vanemönster kan jag härleda till min uppväxt?
  (Har jag aktivt anammat dem eller har jag gjort det omedvetet?)
 7. Vilken typ av problem har jag lättast att lösa?
  (Är jag praktiskt eller teoretiskt lagd? Är jag intresserad av mänskliga relationer och konflikthantering eller av utmaningar av mer konkret karaktär?)
 8.  Vilka personer i mitt liv beundrar du? Varför?
 9. Vilka gemensamma egenskaper har de personer jag dras till?
 10. Vilka egenskaper hos mig tror jag folk tycker är mest tilltalande?

 

Källor: Mårbra.se, Modern psykologi, Kropp & själ SR P1.