Det börjar med dig!

Vi väljer oftast inte varandra i olika sociala sammanhang i livet, men det vi kan välja är våra beteenden. Våra attityder, våra förhållningssätt och våra värderingar.

Lika Olika arbetar utifrån Lika Olika-metoden för att ge individer, barn och vuxna, insikt, kunskap och verktyg att välja beteenden som accepterar, respekterar och inkluderar sina medmänniskor.

För känner du dig uppskattad och får vara med i gemenskapen ökar din trygghet och hälsa. Och mår du bra ökar dina möjligheterna att göra bra.

Vad?

Lika Olika-metoden är ett verktyg för att ge insikt, kunskap och verktyg i våra mänskliga beteenden i vardagen samt att ge ett konsekvenstänkande kring hur mycket dessa påverkar andras trygghet och möjlighet att må bra och göra bra i livet överlag. Målet är att stärka individers, gruppers och samhällens potential och hälsa.

Läs mer om Lika Olika
Myller av människor i en stad

Varför?

Människor är sociala varelser som ska klara av att sam-arbeta, sam-skapa och sam-existera med andra. Genom att öva oss på att se bortom attityder, fördomar och värderingar kommer vi som individer och som samhälle skapa ett lyckligare, hälsosammare och hållbarare liv. För hur vi än vänder och vrider på det är vi alla unika människor som ska leva sida vid sida.

Läs me rom Vilka vi är

Hur?

Lika Olika-metoden utgår från en process om fyra steg:
INSIKT – om olikheter och likheter
KUNSKAP – om utanförskap och dess effekter
VERKTYG – för att hantera mänsklig friktion
ACTION! – viljan att börja agera

Läs mer om vad vi gör
Föreläsning i klassrum på Mårdaklevs skola
Insikt kunskap verktyg och action

Resultat

Lika Olika utbildar medvetna individer som får med sig insikt, kunskap och verktyg för att bestämma:

  • Vilket medvetet val om mina sociala beteenden som dagligen påverkar andra vill jag göra för mig själv och för andra (inkluderande eller exkluderande)?
  • Vilka spår vill jag lämna efter mig när jag går?
Läs mer om Lika Olika-metodens effekter

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Mary Juusela på:
mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31.