Lika Olika uppmärksammar Internationella barndagen

Den 20 november firas Internationella barndagen eftersom FN:s konvention om barnets rättigheter antogs detta datum, 1989. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

För andra året i rad uppmärksammar Lika Olika denna viktiga dag genom att närvara på Barnkonventionsveckan i Ängelholm. Med tre toleransföreläsningar, två för elever och skolpersonal och en för allmänheten, vill vi sprida kunskap om hur vi skapar ett tryggt samhälle för alla, barn som vuxna.

Lika Olika på Barnkonventionsveckan i Ängelholm, 22 november
08.30-10.00 skolföreläsning på Toftaskolan
12.30-14.00 skolföreläsning för Nyhemsskolan och Strövelstorp skola på Nyhemsskolan
15.00-16.30 öppen föreläsning på Nyhemsskolan

Läs mer om barnkonventionen här.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara