Klimatångest är något många kämpar med, inte minst våra barn och ungdomar, som i många studier visar att de känner stress inför framtiden och det liv vi lever. Nordiska museet har samlat en lista sju forskningskategorier som kan hjälpa oss att få grepp om klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem – för att minska ångesten.

Studier vid Örebro universitet har beskrivit hur unga mår kopplat till klimatfrågan, beroende på hur de tacklar den. De som förnekar allvaret i frågan eller väljer att blunda för det har ofta en känsla av att inte kunna påverka. Sämst mår de som distanserar sig genom att undvika klimatfrågan samt de som tar till sig information och försöker göra livsstilsförändringar, men som fokuserar på problemen. De ungdomar som mår bättre är de som som är både välinformerade och engagerade, som aktivt gör något i klimatfrågan, till exempel de som är med i Fridays for future. De tror på en förändringskraft i samhället och i politiken och de tror på forskarna, på att problemen går att lösa.

Forkningen enas om 7 kategorier

Det sker mycket forskning kring klimatförändringar och samhällens förmåga att anpassa sig till de förändringar som sker. Forskning har kommit fram till 7 viktiga kategorier. Dessa kategorier samarbetar med varandra och kan ge oss förmågan att hantera en värld som förändras – utan ångest.  Här följer de 7 kategorier som forskningen kommit fram till är de mest väsentliga i vår tids stora förändringar. Utifrån dessa arbetar politikerna och utifrån flera av dem kan vi göra något litet för att minska ångesten och dra vårt strå till stacken.

1. Naturen

Genom naturen får vi människor många resurser, som mat, rent vatten, material och reglering av klimatet. Naturens förmåga att bidra till människors välfärd kan försämras, t.ex. om vi förorenar mark, men den kan också stärkas genom åtgärder som bidrar till väl fungerande ekosystem. Kan du vara med och bidra på något sätt? Hur ser det ut på din hemort? Kan du handla mer kunskapsbaserat?

2. Samarbete

Människors förmåga att samarbeta med varandra är central för att lösa problem Den förmågan bygger bland annat på sociala nätverk och processer som gör att vi har tillit till andra människor och att det finns gemensamma förväntningar och normer. Gå med i en förening eller ett nätverk om du vill vara med och förändra!

3. Människor

Människor är resurser. Enskilda individers kunskap och förmågor behövs för att ett samhälle ska kunna möta nya utmaningar. Ofta lyfts förmåga att ta sig an ett ledarskap som viktig men det finns många andra roller i ett samhälle som också bygger på enskilda individers initiativ och förmågor. Alla är vi en del i kedjan, inte bara ledaren. Vad är du bra på och vad inspirerar dig att leva ett hållbart liv?

4. Kunskap

Kunskap är viktigt och förmågan att kunna lära sig nytt. I en föränderlig värld behöver vi snabbt uppfatta vad som händer omkring oss och analysera vad det är som sker för att kunna förstå hur vi ska kunna möta en ny situation. Det finns olika typer av kunskap: vetenskap, urfolkens kunskap, lokal kunskap om de särskilda förhållanden som råder på ett visst ställe, och praktikers kunskap från ett särskilt område. Att vara påläst är A och O för att förstå synergier och stora drag. 

5. Kultur

Kultur innefattar den kunskap vi har samlat på oss över lång tid. I Arktis finns mycket kunskap inbäddad i urfolkens kulturer och språk. 

6. Infrastruktur

Infrastruktur innefattar de fysiska strukturer som behövs för att ett samhälle ska kunna förse människor med mat, vatten, el och kommunikation, allt från vägar och fiberkablar till vattenreningsverk. Sommarens översvämningar är ett tydligt tecken på att vi behöver säkra dessa strukturer eftersom de kan bli osäkra även här i Sverige, en bra motivator att leva mer hållbartr. 

7. Finansiellt kapital

Ofta behövs det pengar för att man ska kunna göra nödvändiga investeringar, vare sig det handlar om infrastruktur, kunskap eller nya samarbeten. Tillgången till pengar på banken eller möjlighet att låna är centralt både för anpassning och förnyelse.

Behöver du inspiration och pepp att göra något för klimatet, även i det lilla, finns det massot av nätverk, organisationer och klubbar att engagera dig i. Du behöver inte heller engagera dig alls om du inte känner för det eller inte har tid för det just nu. Alla gör vi så gott vi kan! Det viktigaste är att vi är medvetna om att alla känner olika och agerar därefter.