MIND//SHIFT är början på en rörelse för att skapa psykiskt välmående i Sverige. Tillsammans med flera aktörer inom näringsliv och ideella föreningar, vill vi visa att vi kan gå från ord till handling och gemensamt utforma ett långsiktigt och hållbart samhälle som främjar god och jämlik psykisk hälsa. Under Almedalen arrangerar MIND // SHIFT seminarier och samtal, där bland annat Mary Juusela från Lika Olika kommer att delta.

Vår största medverkan är 2 juli klockan 13-14 då vi samtalar på temat ”Hur kan (morgon) dagens skola bidra till ungas kunskap och förståelse för psykisk hälsa?”.

Varmt välkommen till Helge Ands, kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G!

Läs mer om MIND // SHIFT i Almedalen här.

Vi på Lika Olika kommer att befinna oss på Gotland 30 juni-2 augusti. Vill du ha ett möte, hör av dig till hello@likaolikametoden.se.