Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. I februari är det Maxi Ica Stormarknad Katrineholms Anna Remröd  som har fått svara på några frågor.  

Vilken är din roll på MAXI ICA Stormarknad Katrineholm?
– Jag driver butiken tillsammans med min man Emil. Min roll är att ansvara för personal- och verksamhetsutveckling.

Vad är tolerans för dig?
– Tolerans för mig är öppenhet, att inte utgå från att alla ser saker på samma sätt som jag gör. Att möta människor utifrån var dom är och lyssna på deras erfarenheter och tankar.

Hur arbetar MAXI Ica Stormarknad Katrineholm med tolerans?
– Vi har arbetat för lite med tolerans historiskt därför ska det bli så spännande att gå in i arbetet med Lika Olika. Det vi gör idag är att försöka bredda mångfalden i vår arbetsgrupp samt att i olika forum arbeta med värderingsfrågor.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
– Jag upplever att vi på Maxi är toleranta och en välkomnande arbetsplats. Våra medarbetare är öppna för förbättring och förändring vilket gör det enkelt att arbeta framåt. Vår utmaning är nog att just se vilka utmaningar vi har och enas kring en väg framåt. En annan utmaning vi har är i vårt kundflöde. Det passerar ca 20000 kunder i veckan hos oss och ibland upplever vi en bristande tolerans från våra kunder vad gäller mångfald hos vår personal. Vi vill hitta sätt att hantera dessa frågor på ett bra sätt.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
Vi hoppas att samarbetet med Lika Olika ska lära oss en massa saker och att vi ska vidga våra vyer om vad tolerans kan vara. Vi känner att arbetet med lika olika kommer ta oss ett steg närmare vår vision att vara Katrineholms bästa arbetsgivare!

—————————————————————————————————————————————————-

MAXI ICA Stormarknad Katrineholm

Öppnades: 2010

Antalet anställda: 125