Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. I februari är det Birgitta Dickson från Rotaryklubben i Upplands-Bro som har fått svara på några frågor.

Vad innebär din roll i Rotary Upplands-Bro?
– Rotary är ett världomspännande yrkesnätverk som arbetar humanitärt, både i sitt närområde och internationellt. För oss i Rotary är det viktigt med ett samhällsengagemang. Inom Rotary roterar man de olika uppdragen, och detta år är jag president (ordförande) för Rotaryklubben i Upplands-Bro.

Vad är tolerans för dig?
– Tolerans för mig är allas rätt att vara sig själva. Att man är lika mycket värd oavsett vem man är, om man är lik eller olik alla andra. Att respektera mångfald och olikhet.

Hur arbetar Rotary Upplands-Bro med tolerans? Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
– Både inom klubben och i Rotary över hela världen pratar vi ofta om människors rätt att vara sig själva. Vi försöker alltid göra vårt bästa för att visa att alla är lika mycket värda. I vår klubb välkomnar vi föreläsare, gäster och nya medlemmar från alla olika ursprung och miljöer. Och vi stödjer toleransarbete; t ex har vi tagit ut ensamkommande flyktingungdomar på studiebesök i arbetslivet, vi ordnar workshops inom konst för demenssjuka äldre, vi stöttar Lika Olikas projekt i lokala skolor och vi jobbar just nu för ett projekt i Bro där vi försöker få människor, föreningar och myndigheter att mötas, prata och därmed bättre förstå varandra.

Vilka effekter har ni märkt kring empati och tolerans i arbetet med Lika Olika?
– Både elever och lärare har börjat prata med varandra om det som känns tufft, både hur det känns för egen del och hur man kan göra för att skapa ett gott klimat och tolerans i sin skola och på fritiden. Förhoppningen är att effekten av detta ska sitta i länge och även spridas som ringar på vattnet. Vi hoppas att fler skolor i Upplands-Bro får ta del av detta arbete.


Om Rotary

Rotary är en världsomspännande organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Rotaryklubben i Upplands-Bro har funnits sedan 1982.