Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. Den ideella organisationen Teskedsorden är en sådan, vars arbete för alla människors lika rättigheter vi står bakom till 100 procent. I höst arrangerar vi tillsammans med dem en fortbildningsförmiddag med rubriken Hur vi kommer vidare med det interna mångfaldsarbetet? Här berättar Teskedsordens utbildningsansvariga Camilla Rehn om deras viktiga arbete.

Vad har du för yrkesroll?
– Jag är utbildningsansvarig i den ideella organisationen Teskedsorden. Vi vill vara en röst för mångfald. Teskedsorden kämpar för ett rättvist samhälle där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet.

Vad tycker du är bäst med ditt jobb?
– Att arbeta med vår demokratis grundläggande värden, till exempel alla människors lika värde. Vi jobbar mycket med elever och lärare och jag tycker det är lyxigt att konkretisera demokratin och skolans värdegrund tillsammans med dem. Vad betyder det PÅ RIKTIGT att Sverige är en demokrati och att ingen människa ska diskrimineras?

Vad är tolerans för dig?
– Tolerans för mig är att alla människor har sin egen identitet och har rätt till sin identitet, så länge man inte skadar, kränker eller diskriminerar andra människor.

Hur arbetar Teskedsorden med tolerans?
– Ett exempel är att vi gärna använder kultur som medel för att diskutera normer, identitet och mångfald. I de projekt som vi driver riktade till förskola och skola är syftet att visa sätt för lärare att lyfta dessa teman i klassrummet. Exempel är Barnens planet (målgrupp förskola) som innehåller musik och en bok att läsa med barnen och Reality check – Sveriges första app mot rasism (målgrupp högstadium och gymnasium). I alla våra projekt ingår också handledningsmaterial för personalen.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
– Absolut. Sedan jag för snart 20 år sedan började arbeta som lärare ser jag att intoleransen har ökat, eller i alla fall är den mer högljudd och uttalad idag. Vi får, liksom andra organisationer som jobbar med dessa frågor, ibland ta emot kritik från dem som inte delar våra värderingar. Det kan handla om rasistiska uttalanden från elever, lärare som trots skolans värdegrund inte delar vår beskrivning av världen eller drev från nättroll. Men även om vi möter motgång och arbetet ibland kan kännas tröstlöst är det helt klart värt det. Vi måste alla stå upp för vår demokrati. För vad är alternativet?

 

Om Teskedsorden
Teskedsorden är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med ett långsiktigt perspektiv arbetar dem för mångfald med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer här.


Gå vår halvdagsfortbildning om mångfaldsarbete!

I dagens arbetsliv är jobbet för mångfald och mot kränkningar högt upp på prioriteringslistan i många ledningsgrupper och styrelser. Vi vet dock av erfarenhet att det inte alltid är enkelt att reda i begrepp och handlingsplaner. Därför erbjuder Lika Olika tillsammans med Teskedsorden en fortbildningsförmiddag om detta högaktuella ämne i höst (datum kommer senare).

Kom för att inspireras, reflektera och lär tillsammans med oss! Förmiddagen riktar sig till dig som är intresserad av att verka för mångfald och tolerans i arbetslivet. Kanske är du team-ledare för en mindre grupp? Kanske arbetar du i ett serviceyrke där du varje dag träffar många olika människor? Eller vill du inom din organisation fokusera ännu mer på social hållbarhet men behöver inspiration? Håll utkik i mailboxen och i våra sociala medier-