En av Lika Olikas samarbetspartners är Hyreshuset Katrineholm, som ser en tydlig koppling mellan Katrineholmsbornas hälsa och sin verksamhet. Fredrik Ydevall är marknadschef och berättar här hur han ser på toleransarbete och Hyreshusets plats i samhället.

Hur kommer det sig att du jobbar på Hyreshuset i Katrineholm?
Jag är en av delägarna och jobbar nu aktivt i bolaget sedan drygt en månad tillbaka. Vår vision är ”Vi skapar boende som gör skillnad” och det speglar vårt engagemang för Katrineholm både i små och stora frågor. Vi kan göra skillnad på flera plan exempelvis genom att skapa bra förutsättningar för våra anställda att trivas och växa. Genom att vara med och sponsra lokal idrott och föreningsliv samt i de bostadsprojekt där vi renoverar och skapar bättre möjlighet för våra hyresgäster att integreras och trivas i sin boendemiljö.

Vad är tolerans för dig?
Det är insikten att vi alla är lika och olika. Tolerans för mig innebär att möta personer på samma sätt som jag förväntar mig att bli bemött av andra människor. Det handlar mycket om respekt, förståelse men också tydlighet och tålamod. Jag är övertygad om att toleransen mellan människor ökar om vi träffas, samtalar och försöker mötas i vardagen i stället för att skjuta det ifrån oss.

Hur arbetar Hyreshuset Katrineholm med tolerans?
Vi på Hyreshuset Katrineholm vill ta ansvar i vår hembygd genom att aktivt jobba med barn och ungdoms-, integrations- samt jämställdhetsfrågor. Alla har ett samhällsansvar och om alla är med och bidrar skapar vi bättre förutsättningar för tolerans. Vi har under de senaste åren börjat arbeta med Huskurage som är en policy för hur hyresgäster kan agera när en granne utsätts för våld i nära relationer. Här har vi redan sett effekter av vårt arbete och det är mycket glädjande. Lika Olika är ett projekt som ligger helt i vår linje och synsätt.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
De ligger förstås en utmaning i att få med sig samhällsaktörer, skolor, föreningar och företag i detta arbete. Men långsiktigt finns det inga alternativ och därför känner vi oss övertygade om att det arbete vi gör tillsammans med våra medarbetare är viktigt, inte bara för vårt företag utan alla som bor i Katrineholm.

Vilka effekter hoppas ni få av samarbetet med Lika Olika?
Vi har stora förväntningar på att projektet Lika Olika ska vara med och skapa förutsättningar för tolerans och bra skolmiljö i Katrineholm. Vi tycker det är bra att man jobbar på minst tre års sikt för långsiktiga effekter. Men också att vi som företag och våra medarbetare lär oss av projektet och hur man kan jobba med ökad tolerans.

Hyreshuset Katrineholm

Grundades: 1972
Antalet anställda: 18
Syfte och mål med verksamheten: Hyreshuset Katrineholm är ett lokalt fastighetsbolag med visionen ” Vi skapar boende som gör skillnad” . Vårt mål är att erbjuda fräscha lägenheter med bra standard och trivsamma gårdar med gröna ytor där du som hyresgäst kan trivas och känna trygghet.

Hyreshuset Katrineholm stöttar Lika Olikas arbete i två skolor, under tre år.