Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner eller kund till oss på Lika Olika. I oktober  är det rektorn på Linåkerskolan, Göran Hagberg, som har fått svara på våra frågor om tolerans.

Vilken yrkesroll har du?
Rektor för Linåkerskolan. Svalövs kommuns enda kommunala högstadieskola, med cirka 350 elever. 

Vad är tolerans för dig?
Övergripande så betyder tolerans två saker för mig. Dels att vara nyfiken på olikheter och uttryck, vilja förstå, tycka det är spännande när något inte är som jag hade tänkt mig eller från början ville att det skulle vara. Orka samla ihop kraften tänka ett varv till. Naturligtvis menar jag inte att tolerans ska inkludera kränkningar, försök att underminera demokrati och mänskliga rättigheter. Dels så ser jag att tolerans också innefattar att agera när någon annan agerar ”intolerant”. Stå upp för dina medmänniskor i skolan, på nätet och i samhället i stort.

Hur arbetar Linåkerskolan med tolerans?
Som ny rektor på skolan så var Lika Olika ett fullbordat faktum för mig. Vi tar ett stort avstamp i denna metod och bygger tydligt ihop arbetet med elevrepresentation i  till exempel trygghetsråd och elevråd så att eleverna har en verklig påverkan på sin arbetsmiljö. Som skola behöver du förstås också då och då använda dig av Skollagens mer repressiva delar, såsom att slutligen utdela skriftliga varningar. 

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
Varje dag. Det är så många frågor som pockar på och behöver stor uppmärksamhet. För oss som skola handlar det om att omvandla Lika Olika-metoden till vardag, dvs bygga in i all systematik och se till att det inte blir ett projekt som vi blir ”färdiga” med. 

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
Konkret hoppas vi kunna se snabba effekter i minskat antal kränkningsanmälningar elever emellan samt förstås att den upplevda skoltryggheten skattas högre vid Skolverkets nästa uppföljning. Det gäller samtidigt att inte förringa sådant som inte går att mäta, känslan på skolan idag är bra, så ska den förbli. Genom att röra sig i korridorerna går det att uppfatta det icke mätbara kvittot på trygghet, det som gör det så fint att arbeta på en skola. Det är viktigt på riktigt!