Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. I december är det Huge Bostäders vd Karin Strömberg Ekström som har fått svara på några frågor.  

Vad är tolerans för dig?
– Att jag får var den jag är och att alla har en plats och har rätt att ta den.

Du är vd på Huge Bostäder, vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag har möjlighet att göra skillnad, utan att göra skillnad på människor.

Hur arbetar Huge Bostäder med tolerans?
– Vi gör det vi kan att alla ska uppleva sig lika värdefulla.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
– Vi upplever ett hårdnande samhällsklimat men även att arbetet med ”mjuka frågor”
har fått större och ökad påverkansgrad.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
– Att arbetet vi gör tillsammans, ska bidra till långsiktig skillnad.
________________________________
Om Huge Bostäder
Huge Bostäder är ett bostadsföretag som grundes 2017 efter en delning av tidigare
Huge Fastigheter. Företaget har 160 anställda. Huge Bostäder stödjer arbetet med
fyra skolor i tre år (Temadag Plus).