Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. I maj är det Leksands Sparbanks HR-chef  Linda Gudmundsson som har fått svara på våra frågor om tolerans.

Vad har du för yrkesroll?
– HR-chef på Leksands Sparbank

Vad är tolerans för dig?
– Att vi behandlar varandra lika och accepterar att vi har olika åsikter eller ser olika ut.

Hur arbetar Leksands Sparbank med tolerans?
– Vi vill vara en mötesplats för alla, oavsett vem du är ska du vara välkommen hos oss. Vi har bland annat jobbat med att förtydliga hur vi ser på mångfald och inkludering i våra interna riktlinjer och att mångfald gör oss bättre som team. Vi har kommunicerat att vi har nolltolerans mot all form av trakasserier eller diskriminering på vår arbetsplats, samt satt upp rutiner för hur vi agerar om något inträffar. Nu ser vi fram emot samarbetet med Lika Olika, där våra medarbetare kommer involveras för att sätta detta på agendan ytterligare.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
– Ja, det finns en tystnadskultur i samhället där vi behandlar varandra olika beroende på vem du är, det gäller både ur perspektivet medarbetare och kund. Vi behöver prata mer om detta, både internt och externt för att skapa förändring.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
– Leksands Sparbank vill vara en samhällsaktör som gör skillnad, och här har vi möjlighet att som verksamhet aktivt påverka och ta ett större ansvar. Om fler når sin fulla potential så kan också fler vara med och bidra. Att vi verkar för en inkluderande och välkomnande atmosfär hos oss är också avgörande för att få fler att välja att stanna kvar här i vår region, liksom nya att flytta hit.

———————————————————————————————————————————

Kort info om Leksands Sparbank

Antal anställda: Ca 60

Typ av verksamhet: Sparbank

Grundades: År 1870 (150 årsjubileum nästa år)