Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. I november är det Sparbanken Västra Mälardalens vd Mikael Bohman som har fått svara på några frågor.  

Vad är tolerans för dig?
– Att acceptera och respektera varandra oavsett olikheter. Man behöver inte tycka lika eller vara
lika – men man behöver kunna förhålla sig till varandra på ett bra sätt.

Hur arbetar Sparbanken Västra Mälardalen med tolerans?
– Bland annat genom att stötta projekt så som Lika Olika – som bidrar till ett bättre Västra Mälardalen för alla som lever, bor och verkar här. Vi arbetar naturligtvis också för att hela vår verksamhet genomsyras av goda värderingar.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
– Den största utmaningen är nog att hålla frågan ”top of mind” – det är viktigt i alla situationer och relationer att respektera varandra, och att ha goda värdegrunder som utgångspunkt.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
– Att ungdomarna får med sig en stor portion omtanke, medmänsklighet, kamratskap och förståelse genom temadagen med Lika Olika.
________________________________
Om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen med ca 90 anställda i Köping, Arboga och Kungsör
samarbetar med Lika Olika genom att stödja 2 grundskolor i Köping med
toleransutbildning åt skolpersonal, elever och vårdnadshavare (Temadag Plus).