Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner eller kund till oss på Lika Olika. I december är det Therese Oljans, marknadsansvarig på Södra Dalarnas Sparbank, som har fått svara på våra frågor om tolerans.

Vad har du för yrkesroll?
Jag är marknadsansvarig och arbetar med bankens kommunikation, samhällsnytta och marknadsföring.

Vad är tolerans för dig?
Att det finns ett öppet samhälle med mångfald och allas lika värde. Att jag kan acceptera att andra människor har rätt att ha sina åsikter och värderingar även om de skiljer sig från mina.

Hur arbetar Södra Dalarnas Sparbank med tolerans? Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
Vi arbetar för att se medarbetarnas styrkor och möjligheter och hur de är en tillgång för företaget. I våra utvecklingssamtal pratar vi om bankens värderingar och vad de betyder för varje medarbetare. Vi tar emot praktikanter för att vi tycker det är viktigt att bidra till ungdomars utveckling och få höra deras syn på oss.
Som sparbank ger vi tillbaka delar av vår vinst till samhället och en viktig del är att bidra till projekt som Lika Olika så att vi kan vara med och bidra till en bättre tolerans i samhället.
Jag ser fram emot Marys föreläsning för personalen. Det kan bli ett startskott för att diskutera tolerans på djupare nivå.
Det finns alltid utmaningar. Vi skulle till exempel ha glädje av mer mångfald på vår arbetsplats.

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
Jag hoppas att eleverna får värdefulla insikter som de kan ta till sig direkt och bära med sig genom livet. Att det blir positiva förändringar vad gäller hur eleverna beter sig mot varandra, att de ser varandra och accepterar varandras olikheter.  


Södra Dalarnas Sparbank

Södra Dalarnas Sparbank är Dalarnas äldsta sparbank, grundad 1837. Den har 40 medarbetare och är verksam i Avesta, Hedemora och Säters kommun.
Som sparbank gör verksamheten skillnad genom att ge tillbaka av sin vinst till idrott, kultur, samhälle och näringsliv för att bidra till utveckling i Södra Dalarna.