Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. Nu i oktober har vi bett mentorn på Vasaskolan i Hedemora, Sten Hårdbåge, svara på våra frågor om tolerans.

Vad har du för yrkesroll?
Jag är mentor för de ca 130 elever som går i årskurs 7 på Vasaskolan i Hedemora.

Vad är tolerans för dig?
För mig handlar det om yttrandefrihet, åtminstone när det gäller vuxna. Jag hatar dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.” Voltaire

När det gäller barn är det annorlunda. Här måste vi lära/utbilda barnen att vara toleranta, att acceptera olikheter och att människor ska respektera varandra
och att alla människor är lika mycket värda.

Har du stött på intolerans och brist på empati i din vardag?
 Ja, mer eller mindre varje dag.

Hur arbetar ni med dessa frågor på din arbetsplats?
Genom bl.a. trygghetsgruppen och olika projekt inom skolan, bl a Lika Olika-metoden.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet och hur hanterar ni i så fall dessa?
Utmaningen tycker jag är att hålla i det kontinuerliga arbetet både för studiero och trygghet i skolan.


Om Vasaskolan i Hedemora
Vasaskolan är Hedemora kommuns 7-9-skola. Där studerar ca 450 elever och det finns fem klasser i varje årskurs. Vasaskolan har tre profilklasser inom musik.