Att hitta rätt balans mellan produktivitet och återhämtning är centralt för långsiktig framgång inom alla typer av enheter, lag och grupper, från arbetsplatser till idrottslag. Ständig press på utveckling och effektivitet kan motverka både människors och miljöns välmående. Men hur får vi ny energi i ett team som kämpar med stagnation eller förlorad gnista, utan att sträva efter bara kortsiktiga kickar och ökad effektivitet? 

Att injicera ny energi i ett team kan vara en utmaning, särskilt efter långa perioder av stagnation, omorganisation eller motgångar. För att få ny energi är det viktigt att lyfta själva samarbetet, ha en öppen kommunikation och skapa en balans mellan prestation och återhämtning. En studie från Stanford University visar att när teammedlemmar känner sig säkrare på sin funktion och värderade i gruppen, ökar deras prestation, engagemang och hänsyn för teamet markant.

Det är avgörande att teammedlemmar känner att de har utrymme att växa både individuellt och som en del av teamet. Detta kan uppnås genom en balans mellan personlig utveckling och gemensamma mål, regelbunden feedback och individuellt anpassade utbildningsmöjligheter. Här kommer ledarskapet in, som har en avgörande roll i prestation, mående och hållbarhet. Googles projekt Aristoteles är ett exempel på att framgångsrika team inte nödvändigtvis består av de mest talangfulla individerna. Under en tvåårsperiod analyserades i detta projekt mer än 180 team för att identifiera de kvaliteter som bidrar till ett teams effektivitet. Forskningen initierades med en grundläggande fråga: Vad utmärker ett effektivt team? En grupp bestående av företagets främsta statistiker, psykologer, sociologer och ingenjörer tog sig an uppgiften för att förstå varför vissa team misslyckades medan andra uppnådde extraordinära framgångar.

Medmänsklighet är nyckeln
Liksom många andra företag trodde Google att de bästa teamen var de som hade de medlemmar med mest spetskompetens. Detta antagande visade sig vara felaktigt. I dessa grupper tenderade medlemmarna nämligen att fortsätta agera som enskilda presterare och inte som grupp.

Så om det inte primärt var kompetens som avgjorde, kunde det då handla om personlighetstyper? Svaret blev återigen nej; inga entydiga mönster kunde urskiljas på den fronten. Forskarna var därför tvungna att omformulera sin forskningsfråga och rikta om sitt fokus. De började istället undersöka hur medlemmarna interagerade sinsemellan, och snart upptäckte de ett tydligt mönster bland de mest effektiva och välfungerande teamen. Det var kulturen inom teamet som spelade en avgörande roll. Det viktigaste visade sig vara hur medlemmarna kommunicerade med och behandlade varandra. De som hade högt i tak, pratade med varandra och hade kontinuerliga avstämningar och behandlade varandra med respekt och medmänsklighet satt på nyckeln till framgång. Både för företaget och sig själva. 

Fem steg till ett mer hållbart och energifyllt team

 1. Förbättra kommunikationen
  Regelbundna check-ins och feedbacksessioner där alla kan uttrycka sig skapar en mer inkluderande atmosfär.
 2. Sätt gemensamma mål
  Tydliga, gemensamma mål hjälper teamet att rikta sin energi mot en gemensam framtid. Dessa mål bör regelbundet ses över och anpassas efter teamets behov och framsteg.
 3. Utbildning och utveckling
  Skräddarsydda utbildningsprogram för att stärka både individuella färdigheter och teamets kompetenser. Detta kan inkludera allt från ledarskapsutbildning till tekniska kurser.
 4. Stärka teamkänslan
  Organisera sociala aktiviteter och teambuilding-övningar som både är roliga och främjar samarbete och förståelse mellan teammedlemmarna.
 5. Uppmuntra autonomi
  Ge medarbetare friheten att ta egna initiativ och ansvar över sina projekt, vilket ökar deras motivation och kreativitet.

Vikten av återhämtning och hållbarhet
I dagens högpresterande kulturer är det lätt att glömma vikten av återhämtning och förvaltning av befintliga resurser. Ledarskapet spelar en kritisk roll i att säkerställa att teammedlemmar inte bara är produktiva utan också tar tid för återhämtning, vilket är avgörande för långsiktig hållbarhet och välbefinnande, både för enskilda individer, teamet och i mer övergripande – samhället.