Har du uppmärksammat saker i ditt beteende som du inte är nöjd med eller har du hamnat i en negativ cirkel av vanor som gör livet komplicerat för dig eller dina medmänniskor? Du är inte ensam. Januari och februari är månader då många av oss vill komma igång med nya rutiner. Det finns många sätt att bryta vanor, här är några tips.

  • Identifiera problemet. Vad är det du vill förändra, och varför?
  • Lyssna på dina behov. Mindfulness är en relativt luddig term, men används idag flitigt inom KBT. På svenska kallas det "medveten närvaro". Enligt en studie baserad på rökare visar sig mindfulness vara ett effektivt vapen om du vill sluta. Försök sätta dig in i känslorna som associeras med din ovana och försök analysera. På så vis kan du bryta trenden som du vill komma ifrån.
  •  Börja med små förändringar. Känslan av att lyckas med en förändring, om så än liten, ger oss välbefinnande och motivation att fortsätta.
  • Ha en plan för distraktioner. Vilseled behovet genom att ha en plan. Bestäm att du ska göra något speciellt när rutinen triggar, t ex. skriva ner hur det känns, ringa en kompis eller ta en promenad.
  • Lär av dina erfarenheter. Vad har du provat tidigare och vad blev effekten? Hoppa t ex. inte på samma stenhårda träningsprogram som du vet att du inte mår bra av eller som bara håller i ett par veckor.
  • Miljöombyte. Alla går på autopilot lite då och då. Och när det kommer till ovanor är det lätt att falla in i samma mönster när dina rutiner och din omgivning alltid ser likadan ut. Små förändringar kan göra stor skillnad. Trött på allt sockrat småätande? Ställ undan kak/godisfatet och ersätt med en fruktskål. Gör det svårare för hjärnan att hitta suget helt enkelt.

Enligt psykiatrikern Judson Brewer finns det en ganska enkel lösning på problemet. Han menar att vi kan bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem. 

Källor: Motivation.se, Må Bra, DN och SVT