Ett socialt utbildningsföretag

Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag som startades 2015 av Mary Juusela och Åsa Olsson. Idag är Lika Olika ett team på 7 personer som arbetat med inkludering och värdegrundsfrågor i snart 200 grund- och gymnasieskolor och ett 50-tal företag och kommuner, i Sverige och i Finland.

Vi arbetar för att förbättra de psykosociala relationerna mellan människor. Genom inkluderande värdegrundsarbete skapar vi hållbara arbetsmiljöer med såväl individuella som teammässiga utvecklingsmöjligheter och ökad tillsammanskraft.

Målgruppsanpassade utbildningar

Vi erbjuder målgruppsanpassade utbildningar och koncept till elever, skolpersonal och vårdnadshavare med fokus på att öka goda beteenden och stärka sociala färdigheter. Sociala beteenden, som detta även kan kallas för, är avgörande verktyg för hållbara och utvecklande relationer, empatiska individer, tryggare sammanhang, starkare gemenskap och stärkt psykisk hälsa hos fler.

Vad vi gör
Vimpel Lika Olika
Temadag på Westerlundska gymnasiet

Öka goda beteenden i skolan

Behovet att stärka sociala färdigheter som respekt, civilkurage, språkbruk, självledarskap, gränser och empati är stort. Skolans uppdrag är att få eleverna att nå kunskapsmålen, inte att lära ut grundläggande sociala beteenden. Ändå går allt mer tid åt att hantera negativa beteenden då många barn inte fått den sociala ledsagningen hemifrån. I denna utmaning vill Lika Olika stötta pedagoger och elever att få mer tid åt rätt saker, lärandet.

Läs mer om Lika Olika i skolan

Öka gemenskap i idrottsföreningar

Lika Olika stärker de mellanmänskliga relationerna mellan spelare och tränare eller ledare. Vi utbildar i sociala färdigheter som behövs för att stärka gemenskap, engagemang och glädje i alla lag och klubbar. Vi vill bidra till en föreningskultur som utgår från en värdegrund där fokus är på att förena alla olika.

Läs mer om Lika Olika i idrottsföreningar
Iiro Halen föreläser för tränare

Lika Olikas historia

1982

Mary Juusela föds rakt in i fattigdomen i miljonstaden Bangalore i Indien. Hon lämnas till sitt eget öde och hamnar på barnhem som nyfödd.

1983

Mary adopteras av finska föräldrar till Sverige och samhället Bålsta. Hon hör första gången som femåring att hon är en “neger”. Då börjar ett liv kantat av rasism, socialt utanförskap och psykisk ohälsa som fortsätter till efter studenten.

2003-2013

19 år gammal påbörjade journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring potential, social inkludering, psykisk ohälsa och tolerans. För att förstå vad som händer med individens förmåga, hälsa och potential vid social exkludering, bodde hon under 10 år hemma hos 700 olika svenska familjer. Mary studerade deras beteenden, psykologi och sociologi.

2014

Med resultatet av studien tog  Mary fram verktyget Lika Olika-metoden som ett konkret stöd för företag, skolor, föreningar och kommuner inom sociala kunskaper kopplat till värdegrunds-, mångfalds-, integrations- och humant hållbarhetsarbete.

2015

Tillsammans med psykolog och forskare Lena Bäckström Åkesson på Högskolan i Kristianstad presenterade Mary sin studie i Washington D.C, USA, under en världskonferens för barns hälsa och utveckling. Samma år grundade hon det sociala utbildningsföretaget Lika Olika tillsammans med sin bästa vän sedan 13-års ålder, Åsa Olsson.

2019

Idag används Marys Lika Olika-metoden frekvent och över 130 grund-och gymnasieskolor, 40 kommuner och lika många företag samt en mängd föreningar i Sverige och på Åland har utbildats i metodiken. Hennes föreläsningar drar fulla hus och hon har föreläst per november 2019 har hon stört och berört 48,000 individer att stärkas i att nå sin fulla potential.

Framtiden

Målet för Lika Olika är att skapa ett bättre liv för barn och vuxna genom att ge individer de verktyg som krävs för gemenskap, inkludering och gott bemötande. Samtidigt är målet att därmed långsiktigt stärka behoven i våra lokala samhällen att generera friska, inkluderande och toleranta medborgare som med sin fulla potential bidrar till tillväxt för nationens resa in i framtiden.

Om Lika OLika-metoden

Grundarna


Mary Juusela

Mary Juusela är född i Indien, Bangalore, och adopterades till Sverige 20 månader gammal av finska föräldrar och har därför en nära relation med det österländska grannlandet där även hennes stora släkt bor. Hon har en kandidatexamen i journalistik från Södertörns Högskola samt en Master of Science in General Management från Handelshögskolan i Stockholm. Mary har arbetat med internationellt bistånd under 11 år, merparten med den afrikanska kontinenten. Hon har bland annat arbetat med corporate communications som anställd för det statliga riskkapitalbolaget Swedfund International (tidigare förvaltat av Utrikesdepartementet) samt som grundare och verksamhetschef för stiftelsen AiDucatius (AiDucatius Foundation) med syfte att stötta utsatta barn- och ungdomars utbildning i Tanzania, Gambia, Ecuador och Brasilien. Mary har även arbetat som operativ chef på plats på den engelska sydkusten för svenska utbildningsföretag under flera år. 

Mellan åren 2003-2013 genomförde Mary den världsunika studien Stulen identitet (presenterad som vetenskaplig poster tillsammans med Högskolan i Kristianstad) och utifrån studien grundade hon 2014 Lika Olika-metoden och sedan 2015 utbildningsföretaget Lika Olika. Detta tillsammans hennes bästa vän sedan 13-års ålder, Åsa Olsson. Marys föreläsningar drar fulla hus och per juni 2024 har hon stört och berört över 100,000 personer. 

För Mary är människan viktigast av allt. Och att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka. 

Åsa Olsson

Åsa Olsson är född i Sverige. När hon började sjunde klass på Fridegårdsskolan i Bålsta blev hon och Mary klasskamrater. De fann varandra då de båda inte kunde medverka under en idrottslektion och har hållit ihop sedan dess. Efter fyra år i Melbourne, Australien och 18 månader i Vancouver, Canada, har Åsa fått sin beskärda del av att känna sig olik. Hon har även fått en stor kunskap om andra kulturer och sätt att se på sin omvärld. Åsa har en utbildning i grafisk design och interaktionsdesign. Hon har arbetat som grafisk formgivare och art director på reklam- och kommunikationsbyråer och även som egenföretagare. Sedan 2014 har hon och Mary arbetat tillsammans. Först med formgivningen av Marys bok Den stora återresan (Miller&Books, 2014) och sedan 2015 som medgrundare av det sociala utbildningsföretaget Lika Olika.

Åsa brinner för att människor ska få vara ifred utan att bli bedömda för vad de “verkar vara” och istället få chansen att visa vilka de är själva.

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Mary Juusela på:
mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31.