Du har kanske hört talas om FN:s globala mål för hållbar utveckling? Kanske även om begreppen värdegrund, likabehandling eller om mänskliga rättigheter? Har ni på arbetsplatsen en policy eller handlingsplan för hur ni ska arbeta med mångfald, jämlikhet, jämställdhet och har ni kanske satsat på att en HBTQ-certifiering?

Vad bra. Men vet du vad? Hur arbetet ska tas emot, användas och bli något annat än vackra policies, en rolig kurs eller en hyllvärmare som “handlar om någon annan” behövs kunskap och verktyg i hur arbetet tas vidare i verksamheten på riktigt. Det handlar om bemötande, feedback, civilkurage, självanalys, tolerans och andra sociala kunskaper. 

Det börjar med dig!

Vi vågar säga att du aldrig kommer att kunna leverera det din arbetsplats önskar eller kräver av dig om dina chefer eller kollegor inte inkluderar dig, respekterar dig och har vett att bemöta dig på ett bra sätt. 

Det handlar om det sociala samspelet kring värderingar, fördomar, attityder, jargonger och mycket mer. Kunskaper som de allra flesta behöver påminnas om. Det börjar med dig. Och mig. Därför finns Lika Olika. 

Välkommen till Lika Olika 

Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag baserad på en akademisk grund som arbetar med human hållbarhet genom föreläsningar, workshops och utbildningsprocesser i beteendevetenskap. Kärnan är att stärka individer, grupper och organisationer att nå sin fulla potential, lägga undan olikheter och tillsammans fokusera på gemensamma mål och att stärkas att vara tolerant mot sig själv och andra.

Lika Olika i skolan

Läs mer
Fotbollslag håller om varandra

Lika Olika i idrottsförening

Läs mer
Kollegor på en arbetsplats

Lika Olika på företag

Läs mer

Lika Olikas historia

1982

Mary Juusela föds rakt in i fattigdomen i miljonstaden Bangalore i Indien. Hon lämnas till sitt eget öde och hamnar på barnhem som nyfödd.

1983

Mary adopteras av finska föräldrar till Sverige och samhället Bålsta. Hon hör första gången som femåring att hon är en “neger”. Då börjar ett liv kantat av rasism, socialt utanförskap och psykisk ohälsa som fortsätter till efter studenten.

2003-2013

19 år gammal påbörjade journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring potential, social inkludering, psykisk ohälsa och tolerans. För att förstå vad som händer med individens förmåga, hälsa och potential vid social exkludering, bodde hon under 10 år hemma hos 700 olika svenska familjer. Mary studerade deras beteenden, psykologi och sociologi.

2014

Med resultatet av studien tog  Mary fram verktyget Lika Olika-metoden som ett konkret stöd för företag, skolor, föreningar och kommuner inom sociala kunskaper kopplat till värdegrunds-, mångfalds-, integrations- och humant hållbarhetsarbete.

2015

Tillsammans med psykolog och forskare Lena Bäckström Åkesson på Högskolan i Kristianstad presenterade Mary sin studie i Washington D.C, USA, under en världskonferens för barns hälsa och utveckling. Samma år grundade hon det sociala utbildningsföretaget Lika Olika tillsammans med sin bästa vän sedan 13-års ålder, Åsa Olsson.

2019

Idag används Marys Lika Olika-metoden frekvent och över 130 grund-och gymnasieskolor, 40 kommuner och lika många företag samt en mängd föreningar i Sverige och på Åland har utbildats i metodiken. Hennes föreläsningar drar fulla hus och hon har föreläst per november 2019 har hon stört och berört 48,000 individer att stärkas i att nå sin fulla potential.

Framtiden

Målet för Lika Olika är att skapa ett bättre liv för barn och vuxna genom att ge individer de verktyg som krävs för gemenskap, inkludering och gott bemötande. Samtidigt är målet att därmed långsiktigt stärka behoven i våra lokala samhällen att generera friska, inkluderande och toleranta medborgare som med sin fulla potential bidrar till tillväxt för nationens resa in i framtiden.

Grundarna


Mary Juusela

Mary Juusela är född i Indien, Bangalore, och adopterades till Sverige 20 månader gammal av finska föräldrar och har därför en nära relation med det österländska grannlandet där även hennes stora släkt bor. Hon har en kandidatexamen i journalistik från Södertörns Högskola samt en Master of Science in General Management från Handelshögskolan i Stockholm. Mary har arbetat med internationellt bistånd under 11 år, merparten med den afrikanska kontinenten. Hon har bland annat arbetat med corporate communications som anställd för det statliga riskkapitalbolaget Swedfund International (tidigare förvaltat av Utrikesdepartementet) samt som grundare och verksamhetschef för stiftelsen AiDucatius (AiDucatius Foundation) med syfte att stötta utsatta barn- och ungdomars utbildning i Tanzania, Gambia, Ecuador och Brasilien. Mary har även arbetat som operativ chef på plats på den engelska sydkusten för svenska utbildningsföretag under flera år. 

Mellan åren 2003-2013 genomförde Mary den världsunika studien Stulen identitet (presenterad som vetenskaplig poster tillsammans med Högskolan i Kristianstad) och utifrån studien grundade hon 2014 Lika Olika-metoden och sedan 2015 utbildningsföretaget Lika Olika. Detta tillsammans hennes bästa vän sedan 13-års ålder, Åsa Olsson. Marys föreläsningar drar fulla hus och per november 2019 har hon stört och berört över 48,000 personer. 

För Mary är människan viktigast av allt. Och att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka. 

Åsa Olsson

Åsa Olsson är född i Sverige. När hon började sjunde klass på Fridegårdsskolan i Bålsta blev hon och Mary klasskamrater. De fann varandra då de båda inte kunde medverka under en idrottslektion och har hållit ihop sedan dess. Efter fyra år i Melbourne, Australien och 18 månader i Vancouver, Canada, har Åsa fått sin beskärda del av att känna sig olik. Hon har även fått en stor kunskap om andra kulturer och sätt att se på sin omvärld. Åsa har en utbildning i grafisk design och interaktionsdesign. Hon har arbetat som grafisk formgivare och art director på reklam- och kommunikationsbyråer och även som egenföretagare. Sedan 2014 har hon och Mary arbetat tillsammans. Först med formgivningen av Marys bok Den stora återresan (Miller&Books, 2014) och sedan 2015 som medgrundare av det sociala utbildningsföretaget Lika Olika.

Åsa brinner för att människor ska få vara ifred utan att bli bedömda för vad de “verkar vara” och istället få chansen att visa vilka de är själva.

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Mary Juusela på:
mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31.