Tillsammans förbättrar vi medmänskligheten
lokalt där vi lever, arbetar och bor.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag Lika Olika-fadder för lokala skolor (elever, skolpersonal och vårdnadshavare) eller lokala föreningar (ledare, aktiva och vårdnadshavare). Målet är att träna individer och grupper i sociala förmågor för att bli bättre för varandra genom ökad empati, tolerans och inkludering.

Lika Olika har krokat arm med svenskt näringsliv för att skapa värdefulla partnerskap som genererar värden för mottagare, lokalsamhälle och partnerföretag - allt med fokus på det lokala. Genom att “gräva där man står” och göra skillnad för dem som är närmast blir arbetet angeläget, roligt och därmed långsiktigt.

Våra partnerskap är 3-åriga för att långsiktigt hjälpa fler att förhindra situationer där diskriminering och utanförskap - och därmed tillsammans bidra till en bättre skolmiljö eller föreningsmiljö för barn, ungdomar och vuxna.

Vad gör vi i skolorna och föreningarna?

I livet väljer vi sällan vilka som är med oss i klassrummet, i föreningen, på jobbet eller på caféet. Ändå ska vi fungera tillsammans. Människor behöver sociala förmågor för att skapa relationer som får potentialen att flyga på individ-, grupp- och slutligen lokal samhällsnivå. Lika Olika ger därför regelbundna utbildningar i Lika Olika-metoden, ett verktyg för att öka empati, tolerans och inkludering – grundbultarna för trygghet, välmående och ökad potential.

Arbetet med Lika Olika-metoden sker genom en vetenskapligt framtagen läroprocess om 4 steg. Varje steg är en viktig del i att flytta sina beteenden till mer empatiska, toleranta och inkluderande – för att få fler att bli bättre för varandra. Deltagarna genomgår under 3 år föreläsningar, workshops eller online learning – alla viktiga delar i processen.

Läs mer om Lika Olika-metoden

Lika Olika-metodens process

  1. Insikt - om likheter och olikheter.
  2. Kunskap - om utanförskap och dess effekter.
  3. Verktyg - för att hantera mänsklig friktion.
  4. Action - viljan att börja agera.

Vad är vinsten för ledning, skolpersonal och elever?

Lika Olika inspirerar och boostar barn, ungdomar och vuxna att på plats, våga och vilja, utmana egna fördomar, attityder och värderingar och bli medveten om vilka spår man lämnar efter sig till andra varje dag. Deltagarna stöttas att kliva på arbetet med empati, tolerans och inkludering genom att göra gemenskap, potential och psykiskt mående konkret, lättförståeligt och roligt. Genom Lika Olika-metoden stärks trivseln då fler går från plan till handling i värdegrundsarbetet.

Läs mer om effekterna

Våra samarbetspartners


Läs mer om vårt samarbetsprojekt med:

Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland


Vad får partnerföretaget av Lika Olika?

Hållbarhetsarbete - Kundfokus

Kvalitativt hållbarhetsarbete med en professionell, kunnig och lyhörd aktör. Partnerprojektet kan vara ert primära arbete inom företagets CSR-arbete eller vara ett komplement till era övriga insatser inom ert samhällsengagemang.

HR-förstärkning - Personalfokus

Ni får möjlighet att via medverkan boosta företagskulturen tillsammans med oss.
För partners som åtar sig ett större projekt ingår även ett internt arbete för er personal (tas fram tillsammans med er HR-avdelning).

Marknadsföring - Företagsfokus

I arbetet med Lika Olika finns det många aktuella värden för det lokala samhället som media tycker om att skriva om. Dessutom har ni direkt möjlighet att berätta om ert företag och engagemang till era mottagare samt samhället i stort i den konceptmodell Lika Olika har.

Läs mer på maryjuusela.se


Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen. Kontakta Mary Juusela på: mary@likaolikametoden.se och 070 363 98 31 eller:

Boka möte med Mary direkt