Lika Olikas Mary Juusela fick chans att ställa några frågor om företagets värdegrundsarbete till Per Lycke, HR-direktör på Optinova.

Vad är tolerans för dig?
Det är att vi respekterar varandras åsikter och inte skadar varandra. Jag har alltid haft en grundrespekt för människor, vilket jag fick redan som scout. I min familj hade vi en släkting med utvecklingsstörning och det var naturligt med olikheter. Det är viktigt att säga att respekt både handlar om rättigheter och om skyldigheter.

Hur arbetar Optinova med tolerans?
På Optinova har vi tagit fram en strategisk guide med bland annat önskade nyckelbeteenden för oss anställda. Alla som börjar hos oss får ta del av dessa. Kan de inte göra det så är vi inte rätt arbetsgivare för dem. Vi står fast vid dem och har även valt att avskeda anställda som inte uppfyllt kraven.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
Det kan vara anställda som upplever orättvisa vid kommunikativa missförstånd eller under situationer. Istället för att gå till källan för att ta reda på vad som skett eller sagts så pratar man med andra och skapar en egen sanning. Ibland hör jag även fördomar mot icke-ålänningar eller gentemot kvinnor. Det är viktigt att vi vågar ta tag i fördomar och prata om dem så vi kan få bort dem.

Vilka effekter hoppas ni på?
Jag hoppas att eleverna på Godby Högstadieskola som vi är Lika Olika-företagsfadder till ska inse att mångfald berikar.


Optinova-koncernen är en av de ledande leverantörerna av avancerade slanglösningar för den globala medicinstekniska industrin och befinner sig i Godby på Åland med 210 anställda på Åland och 420 anställda totalt (inklusive internationella kollegor i 7 länder). Företaget samarbetar med Lika Olika genom att stödja Godby Högstadieskola på Åland med toleransutbildning åt skolpersonal, elever och vårdnadshavare (Temadag Plus).