Psykisk ohälsa är numera ett ämne som det ofta pratas om i media och görs världsomspännande forskning kring. Med det råder fortfarande ett stigma kring temat och depression- och självmordsfrekvensen världen över är enorm. Globalt har Världshälsoorganisationen rapporterat att cirka 800 000 människor dör av självmord varje år.Men vad innebär psykisk ohälsa och vad gör vi om någon i vår närhet drabbas?

Depression och ångest är de vanligaste psykiatriska tillstånden bland vuxna och kan även uppstå som en del i andra psykiatriska sjukdomsförlopp. Tillstånden är ofta långvariga och risken för återfall är stor. Arv och miljö och samspelet dem emellan spelar stor roll i hur sjukdomen utvecklas och hanteras. Även om en mängd olika riskfaktorer har identifierats är det svårt att fastslå orsakerna till depression och ångest hos den enskilda individen.

Definition av depression, ångest och psykisk ohälsa

Framträdande symtom vid depression är nedstämdhet, förlust av intresse och negativt tankeinnehåll, nedsatt lust och ork, koncentrationssvårigheter, sömnproblem och aptitförändringar. Symtomen ska pågå minst två veckor för att man ska uppfylla kriterier för en diagnos, men intensiteten och svårighetsgraden kan variera.  

Ångestsyndrom är ett paraplybegrepp för en grupp tillstånd som kännetecknas av ångest, rädsla, spänning, oro och stress. Dessa symtom förekommer normalt i livet som en respons på olika stimuli, men vid ångestsyndrom är symtomen oproportionellt långvariga eller intensiva i relation till den situation som utlöste dem. Hit hör diagnostiska tillstånd såsom generaliserat ångestsyndrom, separationsångest, social fobi, posttraumatiskt stressyndrom och allvarlig stressreaktion.

Man kan känna oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet utan att nödvändigtvis uppfylla kriterier för en diagnos. Psykisk ohälsa är en term som används för både mindre allvarliga psykiska problem och för allvarligare symtom som uppfyller kriterierna för diagnos. Psykisk ohälsa inkluderar olika symtom på depression och ångest men också stressreaktioner. Även lindrigare psykisk ohälsa kan ha långsiktiga konsekvenser och det är därför viktigt att följa dess utveckling över tid.

Depression och ångest påverkar individ, familj och samhälle

Depression och ångest påverkar familjeliv, arbetsförmåga och sociala relationer. Båda tillstånden ökar risken för självmord, men är också förknippade med kortare livslängd och ökad risk att dö av andra orsaker än självmord. 

Vad är en depression och hur märks den?

För det första är det aldrig för tidigt att söka hjälp eller hjälpa någon annan att få hjälp.

Lite ångest är normalt och kan vara anpassningsbart – till viss del. En psykisk sjukdom eller störning är när saker går för långt. Det är okej att vara ledsen ibland men det är oroande om du är ledsen hela tiden. Eller om du inte är intresserad av något du brukade älska. Eller om du känner dig isolerad eller hopplös. När dessa känslor eller förhållanden är mer intensiva, håller längre eller försämrar ditt liv – då är du i en annan kategori. Vi måste respektera det och få hjälp.

Vad som utlöser den långvariga dysterheten går inte alltid att identifiera. Det kan vara en specifik händelse, men lika ofta beror det på en kombination av flera olika faktorer.

Oavsett bakgrund så brukar depressionen ta sig i uttryck på ett antal specifika sätt, som du bör vara uppmärksam på om du befinner dig i riskzonen.

Här är åtta av dem:

1. Du blir inte glad av samma saker som förr

2. Du är lättirriterad

3. Du tänker på döden

4. Du får panik- och orosattacker

5. Du äter mindre- eller mer – än vanligt

6. Du sover för lite – eller för mycket

7. Du har ingen energi

 

Andra tecken att vara uppmärksam på

Att känna hopplöshet, hjälplöshet, att inte se en utväg, och ha en grundkänsla av negativitet är andra tecken på att något inte står rätt till. Dessutom förändras energin – vilket kan vara allt som är utanför normen. Att inte bete sig som sig själv? Att isolera sig och dra sig tillbaka från vänner och familj? Dessa är alla potentiella tecken på begynnande eller pågående depression. När vi screenar för bipolär sjukdom tittar läkarna också på symptom av mani, sömnbrist eller hänsynslöshet: Har den drabbade mycket energi och känner att den inte behöver sova? Spenderar den plötsligt tusentals kronor på kläder när du vet att den normalt är en mycket sparsam person? Ta mod till dig och fråga vad som händer.

Var uppmärksam på dig själv

Ignorera inte förändringar i dig själv. Lägg märke till om du dricker mer än vanligt. Om du äter mer eller mindre än vanligt. Hur du sover.  Var helt enkelt uppmärksam på dig själv. Om du inte mår bra, försök inte övertyga dig själv om att du gör det.  Inventera istället vad det är som pågår i dig. Stanna upp och fråga dig själv: Eller varför känner jag mig så sur? När kände jag mig senast full av energi? Folk säger att jag beter mig konstigt och att jag har varit defensiv, eller att jag har varit irriterad och arg. Vad händer med mig? Och sedan när kan jag identifiera att detta beteende startade?

Vad är det första steget för att närma dig en vän eller älskad du är orolig för?

Vi måste våga prata om depression. Vi är rädda för att få andra att må sämre om vi frågar hur de mår. Även många läkare är rädda för att ta upp det. Många tror att de inte ska ställa frågor som de inte vet svaret på. Fråga inte någon om de har det svårt, för om de är har det kanske du inte vet vad du ska göra för att hjälpa. Men du kan absolut ställa frågor om du inte vet svaren själv. Var inte rädd för att fråga någon hur de mår om du är orolig. Det betyder inte att du kommer att kunna hjälpa dem själv. Det betyder att du är villig att söka hjälp åt och tillsammans med dem.

Vad händer om någon inte öppnar upp för dig, och du fortfarande är orolig för dem?

Våga ligga på och ge inte upp. Säg något i stil med: Jag vet att du säger att du är okej men jag vill bara att du ska veta att jag är här för dig. Jag är alltid öppen. Be dem titta på dig. Berätta för dem att de kan ringa dig när som helst på dagen. Och att de alltid ska komma ihåg det. 

Prata med någon annan som känner din vän. Detta är inte ett svek om du verkligen är orolig för dens välbefinnande och säkerhet. Det är viktigt att checka in med andra i hens krets om hen inte pratar med dig. Ring familjemedlem eller en vän och glöm inte att du gör det för din väns skull.

Detta är svåra saker, och därför viktigt att vi hjälps åt och bildar fallskärm åt varandra.