Individualismen har på många sätt format det moderna samhället, och i synnerhet i länder som Sverige har det fått en stark genomslagskraft. Denna kulturella förskjutning kan ha en betydande inverkan på hur vi skapar och upprätthåller vänskapsband. 

I tider av snabb samhällsförändring och individuell utveckling står många inför utmaningen att känna sig ensamma eller otillfredsställda med sina befintliga sociala kretsar. Forskning understryker att ensamhet inte bara är ett växande globalt problem utan även en komplex fråga som påverkas av individens personliga utveckling och förändrade behov. Särskilt i Sverige, där en rapport från Folkhälsomyndigheten visar att cirka 15% av befolkningen upplever ensamhet, blir frågan om hur man skapar nya meningsfulla relationer alltmer relevant.

Vi människor utvecklas ständigt, och med denna utveckling kan komma en förändring i intressen, värderingar och behov. Detta kan leda till en situation där ens befintliga vänner och familj inte längre delar eller kan tillfredsställa dessa nya aspekter av ens identitet. Det kan vara en upptäckt av en ny passion, en förändring i politiska eller religiösa övertygelser, eller kanske en ny livsförändrande insikt som skapar behovet av att omge sig med människor som delar dessa nya intressen eller värderingar.

Ensamhet kan vara olika saker
60% av vuxna känner sig ensamma enligt globalt gjord forskning(Cigna 2020), ett fenomen som inte är unikt för något specifikt geografiskt område men som kan ha unika uttryck beroende på lokala sociala och kulturella förutsättningar. Exempelvis om det är vanligt att leva i singelhushåll, generationsboenden, hur många timmar per dygn man arbetar etc. I Sverige till exempel, kan den starka kulturen av individualism både främja personlig frihet och samtidigt bidra till känslor av isolering. I detta sammanhang blir behovet av att aktivt söka nya vänskaper ännu viktigare för personligt och socialt välbefinnande. Du behöver inte vara utan vänner och familj för att känna dig ensam, precis som att den med få vänner inte nödvändigtvis känner sig ensam. Frivilligheten och känslan av att det är möjligt att förändra sin situation är A och O för det mentala välbefinnandet. Hur mår du i din situation?

Strategier för att bredda sociala kretsar

Att bredda sin bekantskapskrets för att man vill utvecklas som person eller för att ens behov av olika anledningar har förändrats kräver en medveten strategi och uthållighet. Forskning pekar på några nyckelstrategier som kan underlätta processen:

Utforska nya intressen och aktiviteter
Engagera dig i aktiviteter som återspeglar dina nya intressen eller värderingar. Detta kan vara genom kurser, hobbygrupper, eller onlineforum.

Sök likasinnade gemenskaper
Använd plattformar som Slowly, Go friendly eller sociala medier för att hitta grupper som delar dina nya passioner eller övertygelser.

Var öppen och ärlig
När du möter nya människor, var öppen med dina intressen och vad du söker i en vänskap. Äkthet attraherar likasinnade individer.

Balansera digitala och personliga interaktioner
Medan digitala verktyg kan vara en bro till nya bekantskaper, är personliga möten ofta avgörande för att fördjupa relationer.

Engagera dig i volontärarbete eller ideella organisationer
Dessa platser kan vara kraftfulla arenor för att möta människor med liknande värdegrunder.

Anpassa dina sociala förväntningar
Acceptera att vissa vänskaper kanske utvecklas mer från delade erfarenheter än från liknande intressen, och tvärtom.