Det är inte bara barn som känner en överväldigande känsla av oro i vår snabbföränderliga värld. Många av oss vuxna brottas också med dessa känslor, och ibland kan vi känna oss maktlösa inför storskaliga utmaningar som klimatkrisen, ekonomisk osäkerhet och sociala påfrestningar. Hur pratar vi med våra barn när vi själva inte har alla svaren?

Vi har samlat några av de viktigaste punkterna för hur vi kan kommunicera om oro, för att lindra, stötta och stärka

1. Ärlighet varar längst

Ibland kan det vara frestande att skyla över vår egen osäkerhet för att skydda våra barn. Men ärlighet kan faktiskt vara det mest hjälpsamma. Genom att erkänna att även vuxna känner oro, men arbetar genom den, ger vi våra barn tillåtelse att känna sina känslor och lär dem att det är okej att inte alltid ha svar.

2. Samarbeta

I en studie från University of California, visade det sig att familjer som arbetade tillsammans för att lösa problem, oavsett om det var hushållsarbete eller större utmaningar, kände sig mer sammanlänkade och trygga. Så, istället för att försöka bära bördan ensam, bjud in ditt barn till att hjälpas åt. Tillsammans kan ni brainstorma fram sätt att minska er klimatpåverkan, hantera stress eller stötta varandra genom svåra tider.

3. Sök stöd tillsammans

Enligt en studie publicerad i Research on Child and Adolescent Psychopathology kan familjeterapi och gemensamma stödgrupper hjälpa familjer att hantera oro på ett effektivt sätt. Om hela familjen känner en överväldigande känsla av oro, överväg att söka professionellt stöd tillsammans.

4. Forskning och kunskap är makt

När vi står inför det okända kan information vara ett kraftfullt verktyg. Om ditt barn oroar sig för klimatkrisen, utforska tillsammans vetenskapliga artiklar, böcker och dokumentärer som erbjuder både förståelse och lösningar. Att utrusta sig själv och sina barn med kunskap ger en känsla av empowerment.

5. Ta hand om er själva

Forskning från Harvard Medical School betonar vikten av självomsorg, särskilt i tider av hög stress och oro. Genom att visa ditt barn hur du tar hand om din egen mental hälsa – genom meditation, fysisk aktivitet eller reflektion, ger du dem verktyg för att hantera sina egna känslor.

I tider av osäkerhet är det viktigare än någonsin att vi skapar förståelse och stöd mellan generationerna. Mellan vårsnadshavare och barn, skolpersonal och elever och vuxna och barn i sin närhet. Genom att erkänna vår egen oro, arbeta tillsammans och ständigt lära och utvecklas, kan vi finnas där för varandra, i stort och smått.

 

Källa: BRIS, Researchon Child and Adolescent Psychopathology, HealthyChildren.org.