En av de vanligaste anledningarna till att det blir skav i mänskliga relationer, både privata och professionella, är miss i kommunikationen. Vi tänker att våra medmänniskor förstår hur vi tänker och känner och kommunicerar därefter. Det kan handla om hur vi uttrycker oss eller på vilka grunder vi fattar vissa beslut. Nyckeln till att undvika detta är tydlighet. Varför sker omorganisationen, hur kommer den att gå till, och när? Varför har du dragit dig undan sociala sammanhang eller är ofokuserad just nu – kanske är du stressad eller mår dåligt av annan anledning – kommunicera det istället för att låta din omgivning ta ditt beteende personligt och på det sättet skapa förvirring och osäkerhet.

Berätta varför du har beslutat något eller varför du säger som du gör. Människor behöver förstå för att känna förankring.

På arbetsplatsen

Exempel 1: Istället för att säga:
– Jag tycker inte det är en bra idé.

Säg hellre:
– Jag tycker inte att det är en bra idé, eftersom det ligger utanför vårt uppdrag. Om du ser annorlunda på saken får du motivera.

Exempel 2: Istället för att säga:
– Jag håller inte med.

Säg hellre:
– Jag håller inte med, eftersom jag inte ser hur det är möjligt med de resurser vi har. Om du ser annorlunda på saken får du motivera med en ekonomisk plan.

I vardagen

Exempel 1:
Istället för att dra dig undan om du mår dåligt eller är stressad, berätta för din partner eller din nära omgivning anledningen till ditt beteende och be om förståelse för varför du behöver vara för dig själv just nu.

Exempel 2:
Vi kan alla vara korta i tonen ibland när vi har en dålig dag eller känner oss trötta, men glöm inte att vår omgivning inte vet hur vi känner. Förklara din situation och be om tålamod tills du har fått tillbaka energin.  

Genom att vara tydlig och bjuda in mottagaren med informationen till din helhetsbild är det enklare att undvika konflikter eller missförstånd. Kunskap ger förståelse, och förståelse skapar tolerans.

I del 2 av Så skapar du vardagstolerans, går vi igenom betydelsen av feedback och hur vi bäst ger och tar emot sådan. Håll utkik i början av oktober.